Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Lịch công tác/
Lịch công tác tuần 22 tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 22

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

18

1

Chào cờ, Ký giáo án

 

Bồi dưỡng HSG khối 9

Khối 8 học nghề

3

19

1

Dạy và học theo TKB

Học phụ đạo

4

20

1

Dạy và học theo TKB

Học phụ đạo

5

21

1

Dạy và học theo TKB

Ký giáo án

Học phụ đạo

6

22

1

Dạy và học theo TKB

 

SH CM cấp huyện

7

23

1

Dạy và học theo TKB

 

 

Học phụ đạo

CN

24

1

 

 

 

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...