Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Lịch công tác/
Lịch công tác tuần 21 tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 21

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

11

1

Chào cờ, Ký giáo án

Học TKB số 4

Bồi dưỡng HSG khối 9

Khối 8 học nghề

3

12

1

Dạy và học theo TKB

Bồi dưỡng HSG khối 9

Khối 8 học nghề

4

13

1

Dạy và học theo TKB

Họp tổ CM, họp hội đồng

5

14

1

Dạy và học theo TKB

Ký giáo án

Bồi dưỡng HSG khối 9

Khối 8 học nghề

6

15

1

SƠ KẾT HỌC KỲ  I

 

 

Dạy và học theo TKB sáng

7

16

1

Dạy và học theo TKB

Thi ioe cấp huyện

 

Bồi dưỡng HSG khối 9

Khối 8 học nghề

CN

17

1

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

 

 

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...