Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Lịch công tác/
Lịch công tác tuần 13tháng11 năm 2015

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 13

THỨ/NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

2

16

11

- Học và Dạy theo TKB

- Ký GA

Thi GVG cấp huyện

3

17

11

- Học và Dạy theo TKB

 

BD HSG Văn hóa, TDTT

Duyệt văn nghệ, chấm báo tường

 

4

18

11

- Học và Dạy theo TKB

 

Học TKB thứ 5

 

5

19

11

MÍT TINH KỶ NIỆM 20/11

 

6

20

11

MÍT TINH KỶ NIỆM 20/11

 

 

7

21

11

 

Dạy và học theo TKB

 

Tổ XH giảng tập

CN

22

11

 

 

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...