27/03/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN NĂM HỌC 2018 – 2019

Tác giả: Trần Thị Thùy

13/12/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2017 - 2018

Tác giả: thcschauson

27/10/2016

BÁO CÁO Tổng kết nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Tác giả: thcschauson

06/10/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tác giả: Trần Kim Sơn

06/10/2016

KẾ HOẠCH HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 2016 - 2017

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...