05/10/2019

Đại hội Liên đội năm học 2019 – 2020

Tác giả: thcschauson

04/10/2019

Trao tặng thiết bị máy tính phục vụ công tác giảng dạy cho trường THCS Châu Sơn.

Tác giả: thcschauson

30/09/2019

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020.​

Tác giả: thcschauson

16/09/2019

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI CÁC LỚP CỦA TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

06/09/2019

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

23/05/2019

HÌNH ẢNH ĐỌC SÁCH CỦA CÁC CHI ĐỘI NĂM HỌC 20

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp THCS

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tác giả: thcschauson

27/03/2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

09/03/2019

Hoạt động ngày 8/3/2019

Tác giả: thcschauson

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...