23/05/2019

HÌNH ẢNH ĐỌC SÁCH CỦA CÁC CHI ĐỘI NĂM HỌC 20

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp THCS

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tác giả: thcschauson

27/03/2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

09/03/2019

Hoạt động ngày 8/3/2019

Tác giả: thcschauson

04/03/2019

KẾT QUẢ CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC”

Tác giả: thcschauson

02/03/2019

Tết trồng cây năm 2019

Tác giả: thcschauson

02/03/2019

Lễ hội đình làng Lê Xá, xã Châu Sơn năm 2019

Tác giả: thcschauson

18/01/2019

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: thcschauson

18/01/2019

Lễ sơ kết học kì I năm học 2018-2019

Tác giả: thcschauson

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...