05/10/2019

Đại hội Liên đội năm học 2019 – 2020

Tác giả: thcschauson

04/10/2019

Trao tặng thiết bị máy tính phục vụ công tác giảng dạy cho trường THCS Châu Sơn.

Tác giả: thcschauson

30/09/2019

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020.​

Tác giả: thcschauson

16/09/2019

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI CÁC LỚP CỦA TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

06/09/2019

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

23/05/2019

HÌNH ẢNH ĐỌC SÁCH CỦA CÁC CHI ĐỘI NĂM HỌC 20

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh cấp THCS

Tác giả: thcschauson

16/04/2019

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tác giả: thcschauson

27/03/2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

09/03/2019

Hoạt động ngày 8/3/2019

Tác giả: thcschauson

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...