18/12/2016

: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân

Tác giả: thcschauson

27/01/2016

Cán bộ, giáo viên “thoát” sáng kiến kinh nghiệm

Tác giả: thcschauson

25/01/2016

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngành Giáo dục: Không quá 1/3 cán bộ quản lý

Tác giả: thcschauson

13/01/2016

9 quy định về việc làm, tiền lương và BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016

Tác giả: thcschauson

12/01/2016

Phụ huynh hồi hộp, giáo viên lo lắng ngày sơ kết kỳ I

Tác giả: thcschauson

02/01/2016

Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục năm 2015

Tác giả: thcschauson

02/01/2016

Chuyện lạ: Giáo viên thi sát hạch cùng đề thi với học sinh giỏi

Tác giả: thcschauson

01/01/2016

Những sự kiện nổi bật đáng ghi nhớ của ngành giáo dục năm 2015

Tác giả: thcschauson

31/12/2015

Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ 1/1/2016

Tác giả: thcschauson

26/11/2015

“Thôi làm tổ trưởng để làm... thái thượng hoàng”

Tác giả: Trần Kim Sơn (ST)

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...