11/02/2015

Chuan KTKN VatLy THCS.doc

Tác giả: thcschauson

11/02/2015

Chuẩn KTKN môn Ngữ văn THCS

Tác giả: thcschauson

10/02/2015

Chuẩn KTKN môn toán THCS

Tác giả: thcschauson

10/02/2015

Bộ Câu hỏi môn Vật lý cấp THCS do Vụ Trung học Phổ thông phát hành.

Tác giả: Bộ Câu hỏi môn Vật lý cấp THCS do Vụ Trung học Phổ thông phát hành.

10/02/2015

Bộ Câu hỏi môn Toán cấp THCS do Vụ Trung học Phổ thông phát hành.

Tác giả: thcschauson

04/02/2015

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP

Tác giả: Trần Kim Sơn (ST)

04/02/2015

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC , KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS

Tác giả: Trần Kim Sơn ( ST)

04/02/2015

HDSD phần mềm tạo bài giảng E-Learning

Tác giả: Trần Kim Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...