01/02/2016

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN- 2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

01/12/2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Tác giả: thcschauson

01/12/2015

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG Năm học 2015-2016

Tác giả: Trần Kim Sơn

01/12/2015

QUY ĐỊNH HỌC SINH

Tác giả: Trần Kim Sơn

06/02/2015

Quy chế sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

Tác giả: Trần Kim Sơn

30/01/2015

Nhiệm vụ của thành viên trong năm học 2014-2015

Tác giả: THCS Châu Sơn

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...