11/11/2016

Các tình huống xếp loại Học lực theo Thông tư 58

Tác giả: thcschauson

09/11/2016

CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Tác giả: thcschauson

05/10/2016

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC , KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS

Tác giả: Trần Kim Sơn (ST)

24/02/2016

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Tác giả: thcschauson

31/01/2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦM MỀM TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Tác giả: Trần Kim Sơn

18/01/2016

5 BƯỚC XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

Tác giả: thcschauson

13/04/2015

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9 VÀ THI TUYỂN VÀO THPT

Tác giả: Trần Kim Sơn

13/04/2015

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết chào cờ đầu tuần

Tác giả: Trần Kim Sơn

03/02/2015

Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Văn

Tác giả: thcschauson

03/02/2015

8 VIỆC GIÁO VIÊN KHÔNG NÊN LÀM KHI LÊN LỚP

Tác giả: Trần Kim Sơn (ST)

Văn bản mới

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT LÝ TRẦN THẢN
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  • Ba công khai
  • Thông báo

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số

Kế hoạch về việc thực hiện “3 công khai” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 Biểu mẫu 09

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016
Xem thêm...