Bạn cần biết

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU - CHI năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

        TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU - CHI năm 2018

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                                                                                                                ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN (40%)

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

III

Số chi học phí

 

 

1

 40% để lại đề điều chỉnh NL

 

 

2

60% chi hoạt động CM

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

40.850.000

 

I

Loại 490 khoản 493

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

10.100.000

 

2

Chi hàng hóa. dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

15.000.000

 

4

Chi khác

15.750.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác (học phí)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi hàng hóa dịch vụ

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

Phủ Lý, ngày 30 tháng 6 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Ngọc Hải

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị