Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUỸ HỘI PH năm học 2015- 2016

 

Biểu số :09

 

 

 

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
 QUỸ HỘI PH
 năm học 2015- 2016

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

104.700.000

 

1

Của các tổ chức

0

 

2

Của các cá nhân

104.700.000

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

104.451.000

 

1

Chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ

11.270.000

 

2

Chi hoạt động của hội PH

14.768.000

 

3

Chi mua hoa và quà tặng GV nhân ngày lễ

17.850.000

 

4

Mua chè nước họp hội

1.955.000

 

5

Mua quà tặng thưởng HS đạt điểm khá giỏi giờ học

5.415.000

 

6

Chi hỗ trợ HS tham gia các hội thi giới thiệu sách, hội thao, bóng đá, HKPĐ, HSG các cấp, TDTT, thi nữ công....

42.083.000 

 

7

Chi mua quà tết cho HS nghèo vượt khó. Con chiến sỹ cảnh sát biển, quà cho HS tết trung thu

11.110.000 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

249.000

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30  tháng 6  năm 2016

                                                                                                  Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                                                                                                 (Đã ký tên )

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                      Đỗ Ngọc Hải
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị