Bạn cần biết

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016- 2017

    PHÒNG GD&ĐT TP  PHỦ LÝ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Trường THCS Châu Sơn                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                      Châu Sơn, ngày  30  tháng 10  năm 2016

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016- 2017

 

1.     Những khoản thu theo quy định:

 

Tên khoản thu

Mức thu

Ghi chú

Học phí

(Thu 9 tháng )

90.000đ/T với HS  có hộ khẩu TP

55.000 đ/T với HS  có hộ khẩu NT

      (Miễn ,giảm theo quy định )

Theo QĐ số 30/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND Tỉnh Hà Nam và CV

số 1290/SGD ĐT- KHTC ngày 30/8/2016

Thi nghề PT

30.000 đ/ HS lớp 9

 của Sở GD và ĐT Hà Nam về việc thực

Lệ phí tuyển sinh

15.000 đ/ hs lớp 6

 

hiện các khoản thu góp trong CS giáo dục

BHYT học sinh

547.380 đ/HS/12 tháng

 

Theo  Luật BHYT năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2014

 

2.     Những khoản thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh theo biên bản họp của Ban đại diện cha mẹ HS trường THCS Châu Sơn ngày 22/10/2016.

 

Tên khoản thu

Mức thu

Ghi chú

Học ôn tập đại trà

12.000 đ/ HS/buổi

 

Khi học mới thu theo số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam và hướng dẫn của Sở GD và ĐT 

Học ôn thi vào PTTH

Từ 15.000 đ/ HS/buổi

Nếu học mới thu theo số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam và hướng dẫn của Sở GD và ĐT 

 

3.     Các khoản thu đóng góp tự nguyện

 

Tên khoản thu

Mức thu

Ghi chú

Quỹ cha mẹ HS

Tự nguyện

Không ép buộc, không bình quân hóa mức đóng

 

Quỹ hỗ trợ CSVC

 Tự nguyện

Không ép buộc, không bình quân hóa mức đóng

 

4. Các khoản theo nhu cầu thực tế khác trực tiếp phục vụ cho HS như : Đồng phục, phù hiệu, nước uống, bảo hiểm thân thể đây là khoản thu tự nguyện cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn  tự mua sắm cho con em mình theo mẫu và theo nhu cầu cần thiết của  mỗi nhà,

                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký tên )

 

 

 

                                                                               Đỗ Ngọc Hải

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị