Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI QUỸ HỖ TRỢ CSVC cho nhà tr­ường - Năm học 2015- 2016

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Biểu số 09            

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đơn vị: Trường THCS Châu Sơn

              Chư­ơng: 622

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI QUỸ
 HỖ TRỢ CSVC cho NHÀ TRƯỜNG - Năm học 2015- 2016

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

 

                                                                                                  ĐV tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

124.700.000 

 

1

Của các tổ chức

 

2

Của các cá nhân

124.700.000 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

124.486.000 

 

1

Quét vôi ve khu phòng học bộ môn

36.700.000

 

2

Mua bộ bàn hội thảo

42.970.000

 

3

Làm thêm lán để xe HS

5.396.000

 

4

Sửa chữa làm nền nhà xe và cống thoát nước

39.420.000

 

 

 

 

 

III

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

214.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ngày 30 tháng 6  năm 2016

                                                                                          Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                                                       (Đã ký tên )

 

 

 

 

                                                         

    Đỗ Ngọc Hải

 

 

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị