Các thủ tục hành chính

THÔNG BÁO

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

        TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

Năm học 2017-2018

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

Thu nhận toàn bộ học sinh có hộ khẩu tại địa bàn Phường Châu Sơn – Phủ Lý – hà Nam đã tốt nghiệp Tiểu học, đủ tuổi theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Ưu tiên nhận học sinh có hộ khẩu tại Phường Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam có nhu cầu chuyển trường từ nơi khác về.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình.

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, năng lực tự học của học sinh là chính.

- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp, điều lệ, nội quy và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đầy đủ phòng học và phòng phục vụ học tập và trang thiết bị dạy học

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- Lên lớp đạt trên 98%.

- Không có học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm.

- Tốt nghiệp THCS: 100%.

- 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Học sinh khối 9 được vào lớp 10 các trường công lập đạt trên 80%. Tuyên truyền vận động số học sinh còn lại theo học tại các trường trung cấp nghề.

 

 

Phủ Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

        TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở

Năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp

 6

Lớp

 7

Lớp

 8

Lớp

 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

547 

143 

137 

157 

110 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 511 (93,4%)

 132 (92,3%)

128 (93,4%) 

152 (96,8%) 

99 (90,0%) 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 36

(6,6%)

 11

(7,7%)

9

 (6,6%) 

 5

 (3,2%)

11

 (10,0%) 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

0

 0

 0

 0

0 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

 0

 

Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị