Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP TUẦN 17

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP

TUẦN 17

NĂM 2016-2017

 

Lớp

Thứ

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp

6A4

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp  8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

2

Toán

-

Nguyệt

Toán

-

Hạnh

 

GDCD

-

Thu

Anh

-

Thảo

Địa

-

Tân

Anh

-

Thăng

Toán

-

Hằng

Văn

-

 Hạnh

Văn

-

L. Hà

Toán

-

Thoa

Văn

-

Huấn

-

Vân

Sử

-

Hiền

Toán

-

Anh

-

Quế

3

GDCD

-

Huấn

Văn

-

Hiếu

Anh

-

Quế

GDCD

-

Thu

Anh

-

Thăng

Địa

-

Tân

Anh

-

Thảo

Địa

-

Hường

Toán

-

Toán

-

Thoa

Anh

-

Quyên

Toán

-

Nguyệt

Toán

-

Hạnh

Sử

-

Hiền

Sử

-

Hạnh

4

Anh

-

Thăng

 

GDCD

-

Huấn

Toán

-

Hạnh

 

Toán

-

Nguyệt

Toán

-

Hằng

Văn

-

Hảo

Văn

-

 Hạnh

Toán

-

Thoa

Toán

-

Anh

-

Thảo

-

Vân

Anh

-

Quyên

Văn

-

Hiếu

Văn

-

Thu

Văn

-

Tân

5

 Toán

-

Nguyệt

Toán

-

Hạnh

 

Văn

-

L. Hà

Văn

-

Hiền

Văn

-

Thu

Toán

-

Hằng

Địa

-

  Tân

Văn

-

 Hạnh

-

Vân

Văn

-

Huấn

Toán

-

Thoa

Văn

-

Hường

Văn

-

Hiếu

Anh

-

Thăng

Toán

-

 Hà

7

Văn

-

Hiền

Anh

-

Thăng

Văn

-

L. Hà

Toán

-

Nguyệt

Văn

-

Thu

Văn

   -

Hảo

Toán

-

Hằng

Anh

-

Thảo

Anh

-

Quế

-

Vân

Văn

-

Huấn

Văn

-

Hường

Anh

-

Quế

Toán

-

Văn

-

Tân

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị