Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
ĐĂNG CAI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐĂNG CAI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

CẤP THCS TỈNH HÀ NAM

NĂM HỌC 2016 - 2017

         

Thực hiện công văn số 1438/SGDĐT-GDTrH của Sở giáo dục và Đào tạo ngày 29/9//2016 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi GVDG câp tỉnh năm học 2016-2017. Trường THCS Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý rất vinh dự được Sở GD&ĐT Hà Nam chọn địa điểm đăng cai Hội thi GVDG cấp THCS tỉnh Hà Nam năm học 2016-2017.

 

Lãnh đạo phòng giáo dục Phủ Lý tặng hoa chúc mừng hội thi

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục đích Hội thi:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp THPT, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, nâng cao chất lượng và tạo sự chuyển biến tích cực về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo.

- Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành; đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn của giáo viên, thấy được những ưu điểm, chất lượng hoạt động giáo dục, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, những sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng và tác dụng tốt để phổ biến trao đổi học tập; đồng thời đánh giá đúng mức những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục từ đó điều chỉnh cách dạy và cách học đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và chất lượng giáo dục hiện nay.

2. Môn thi: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 tổ chức ở cấp THCS với 3 môn: Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật. Điều đặc biệt tại Hội thi năm nay các môn học thi là các môn lần đầu tiên được tổ chức ở cấp tỉnh.

3. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi:

a) Đối tượng: Là cán bộ quản lý, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Nam; có thành tích xuất sắc được lựa chọn từ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, có nguyện vọng dự thi GVDG cấp tỉnh.

b) Điều kiện:

          - Hội thi được tổ chức theo Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 21 ban hành 20/7/2010 của BGDĐT.

- Các giáo viên tham dự hội thi phải đảm bảo các điều kiện: có thời gian giảng dạy từ 03 năm trở lên, 2 lần cấp huyện trong 4 năm trước liền kề đối với cấp THCS. Giáo viên dự thi phải thực hiện 3 nội dung: có sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm NCKHSPƯD trong 4 năm trước liền kề được hiệu trưởng xác nhận đạt yêu cầu; thực hiện bài kiểm tra năng lực và thực hành giảng dạy 02 tiết (một tiết do giáo viên dự thi tự chọn, một tiết bốc thăm do Ban tổ chức Hội thi quy định trong chương trình môn học tại thời điểm diễn ra Hội thi). Tại Hội thi cấp tỉnh, giáo viên tham dự thi thực hành giảng dạy có điểm bài thi năng lực đạt ít nhất 8 điểm, SKKN đạt ít nhất 6 điểm.

4. Số lượng giáo viên tham dự Hội thi:

Do lần đầu tiên tổ chức nên số lượng giáo viên đủ điều kiện dự thi các môn trong đợt thi năm nay còn chưa nhiều: Đối với cấp THCS có 20 GV dự thi, trong đó Phòng GD&ĐT huyện Kim Bảng 13 GV, phòng Phủ Lý 4 giáo viên, phòng Lý Nhân 3 GV; có 3 phòng GD&ĐT không có giáo viên đủ điều kiện dự thi là phòng Duy Tiên, phòng Thanh Liêm và phòng Bình Lục.

- Từ 8/12 đến ngày 10/12/2016: phần thi giảng cấp THCS diễn ra tại THCS Châu Sơn.

+ Sau mỗi phần thi giảng, Sở GDĐT đã chỉ đạo các môn tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm gời dạy, có sự tham gia của giám khảo, giáo viên dạy và người dự với tinh thần dân chủ trao đổi thẳng thắn: những hoạt động thành công hiệu quả, những điểm chưa chính xác, những việc chưa hiệu quả, đem lại nhiều bài học bổ ích.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Hội thi đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của trường THCS Châu Sơn là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo đặt địa điểm tổ chức Khai mạc và phần thi giảng; các thầy cô giáo tham dự hội thi, những người đã hết sức cố gắng đầu tư trí tuệ, công sức để có những bài dạy tốt, các thầy cô trong BGK đã làm việc hết sức trách nhiệm, công bằng, khách quan, góp phần làm nên kết quả tốt đẹp của hội thi.

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị