Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

  TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

Độc lp - T do - Hnh phúc

Số: ....../KH-THCS

Châu Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

          Thực hiện công văn số …../PGDĐT của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý ngày …. tháng 8 năm 2017 về việc tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, Trường THCS Châu Sơn hướng dẫn một số công việc chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Tạo được không khí vui tươi, phấn khởi gây ấn tượng tốt cho học sinh bước vào năm học mới;

- Tạo được tâm thế sẵn sàng của CBGVNV nhận nhiệm vụ và đưa công tác dạy và học sớm đi vào nền nếp;

- Thể hiện được phong trào xã hội hóa giáo dục trên địa bàn;

- Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thể hiện được chủ đề năm học và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

II. Công tác chuẩn bị

1. Huy động tất cả học sinh trở lại trường: GVCN theo  dõi số lượng hàng ngày, nắm chắc số lượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học (hành vi đạo đức yếu, học lực yếu, lưu ban, con hộ nghèo). Tổ chức vận động, hỗ trợ để tất cả học sinh đều được đến trường. Phối hợp các lực lượng để vận động.

2. Công tác cán bộ: Tiếp tục điều chỉnh phần hành bảo đảm sự sắp xếp hợp lý nhằm động viên CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Tổ chức kiểm tra TBDH theo lịch, tổ chức sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và sắp xếp thiết bị bảo đảm yêu cầu sử dụng ngay từ đầu năm học. Tổ chức sửa chữa nhỏ bàn, ghế ở các phòng học, phòng nghe nhìn (phòng Âm nhạc).

- Chuẩn bị đủ sách GK cho học sinh, sách và tài liệu giảng dạy cho giáo viên. Kiểm tra lại phòng máy, bảo đảm tất cả các máy hoạt động bình thường sau ngày 24/8/2017.

- Tổ chức tổng vệ sinh, cắt cỏ, trồng hoa phong quang trường lớp xây dựng khung cảnh sư phạm sạch sẽ, gọn gàng, đẹp mắt.

4. Chỉ đạo hoạt động dạy học: Bố trí thời khóa biểu hợp lý. Lên chương trình, lịch báo giảng, chuẩn bị soạn giảng, phiếu báo sử dụng TB, chuẩn bị đồ dùng DH, sổ trực tuần, sổ đầu bài để giảng dạy có nền nếp, có chất lượng ngay từ ngày đầu, tuần đầu thực hiện chương trình dạy học.

5. Tổ chức tuyên truyền:  Đ/c Thăng – CTCĐ và các đ/c GV nam phụ trách. Treo băng cờ, khẩu hiệu, cờ vui; khẩu hiệu tuyên truyền theo quy định.

 Tổ chức tập luyện nghi thức Đội nhằm đảm bảo chất lượng phần nghi lễ và phần Hội trong lễ khai giảng.

Chuẩn bị văn nghệ của GV và HS, các tiết mục văn nghệ,  gọn nhẹ, có chất lượng, có tiết mục hát dân ca.

6. Phát động "Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường", "Tháng An toàn giao thông", "Tháng Khuyến học" (quyên góp trong CBGVNV).  Cho học sinh hộ nghèo mượn sách GK tạo được cơ hội các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường để thắp sáng những ước mơ.

7. Thành lập ban tổ chức, phân công chuẩn bị:

Ông: Đỗ Ngọc Hải – Hiệu trưởng: Xây dựng thiết kế chương trình lễ khai giảng.

Bà: Lều Thị Xuân – Phó hiệu trưởng: Phụ trách tổ chức buổi lễ.

Bà: Lê Thị Thanh Vân - TPT: Phụ trách nghi lễ.

Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh: phụ trách lễ tân.

Ông: Vũ Phi Thăng – GV nam – HS lớp 9D: Phụ trách trang trí, loa máy.

Bà: Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Vân Chinh: Phụ trách Văn nghệ (phần Hội).

III. Thời gian, Nội dung, tiến trình khai giảng

          1. Thời gian: Khai giảng vào 7h30’ ngày 05/9/2017 (bắt đầu khai giảng chậm nhất vào lúc 7 giờ 30 phút).

2. Nội dung, tiến trình: Tổ chức lễ khai giảng năm học mới có cả phần "Lễ" và phần "Hội": Tổ chức Lễ trang trọng, tổ chức phần "Hội" với hoạt động văn nghệ, TDTT, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Tổ chức việc đón học sinh vào lớp 6, huy động phụ huynh học sinh cùng tham gia. Cụ thể:

          a/ Phần “Lễ”:

Tổ chức khai giang với nghi lễ trang trọng và các nghi thức truyền thống:

+ Đón khách.

+ Đón HS lớp 6.

+ Lễ chào cờ: Quốc ca, Đội ca, Sinh hoạt truyền thống.

Nội dung:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Nghe thư của chủ tịch nước nhân ngày khai trường.

+ Diễn văn khai giảng; đánh trống khai trường.

+ Phát biểu của đại biểu cấp trên.

+ Lời hứa học sinh.

                   b/ Phần “Hội”:

Chương trình văn nghệ của GV và HS.

IV. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng thành viên, tập thể để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung ở mục II.

Ông: Đỗ Ngọc Hải - Hiệu trưởng: Trưởng ban phụ trách chung.

Bà: Lều Thị Xuân – Phó hiệu trưởng: P.Trưởng ban chỉ đạo.

Bà: Lê Thị Thanh Vân, Đỗ Thị Kim Phương: Ban viên phụ trách mảng nghi lễ, kiểm tra công tác chuẩn bị của học sinh và các lớp, phó ban tổ chức,  phụ trách mảng lao động cải tạo, vệ sinh khuôn viên.

          - Ban tổ chức Lễ khai giảng thiết kế chương trình gọn, súc tích để buổi lễ không kéo dài quá 60 phút. Đối với các lớp, chi đội phải có biển tên, cờ Tổ quốc, hát đúng Quốc ca, Đội ca. Cán bộ, GV, NV mặc đúng trang phục lễ hội (Nam áo trắng cà vạt, nữ áo dài), học sinh mặc đúng trang phục nghi thức Đội: áo trắng quần tối màu.

Trên đây là một số công việc cần triển khai để chuẩn bị, tổ chức ngày khai giảng năm học mới và phát động chủ đề năm học, yêu cầu các bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phủ Lý (để báo cáo);

- Đảng ủy, HĐND, UBND phường Châu Sơn (để báo cáo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Châu Sơn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thứ tự

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

PHẦN “LỄ”

 

7h00’ đến

7h30’

Đón khách.

Lãnh đạo phường Châu Sơn, trường THCS Châu Sơn

7h30’ đến 7h45’

Đón học sinh lớp 6.

Các vị đại biểu, Đ/c Đỗ Ngọc Hải - Hiệu trưởng

Lễ chào cờ, phút sinh hoạt truyền thống.

Đ/c Lê Thị Thanh Vân

Đ/c Nguyễn Thị Vân Chinh

7h45’ đến 8h30’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đ/c Đỗ Ngọc Hải

Đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai trường.

Lãnh đạo Đảng hoặc chính quyền phường Châu Sơn

Diễn Văn khai giảng, đánh trống khai trường.

Đ/c Đỗ Ngọc Hải

Phát biểu của đại biểu cấp trên và tặng hoa chúc mừng.

Đ/c LĐ phường Châu Sơn

Các đoàn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Các đoàn đại biểu

Lời hứa của học sinh.

HS

PHẦN “HỘI”

8h30’ đến 9h00’

Các tiết mục văn nghệ của giáo viên và học sinh.

Đ/c Lê Thị Thanh Vân

Đ/c Nguyễn Thị Vân Chinh

Kết thúc: xin kính mời các vị đại biểu về phòng truyền thống để tọa đàm và tham quan nhà trường.

 

 

         Châu Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2017

                                                                           T/M BAN TỔ CHỨC

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                              Đỗ Ngọc Hải

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị