Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
thời khóa biểu ôn tập tuần 13

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP

TUẦN 13

 NĂM 2016-2017

Lớp

Thứ

Lớp 6A1

Lớp 6A2

Lớp 6A3

Lớp

6A4

Lớp 7A1

Lớp 7A2

Lớp 7A3

Lớp 7A4

Lớp  8A1

Lớp 8A2

Lớp 8A3

Lớp 8A4

Lớp 9A1

Lớp 9A2

Lớp 9A3

2

Toán

-

Nguyệt

Anh

-

Thăng

 

Văn

-

L.Hà

Văn

-

Hiền

Toán

-

Hằng

Văn

-

Hảo

Văn

-

N.Hạnh

Toán

-

Thoa

Anh

-

Quế

Văn

-

Huấn

Anh

-

Quyên

Văn

-

Hường

Toán

-

Hạnh

 

Toán

-

H. Hà

Văn

-

Tân

3

Anh

-

Thăng

Văn

-

Hiếu

Toán

-

Hạnh

Văn

-

Hiền

Văn

-

Thu

Văn

-

Hảo

Toán

-

Hằng

Văn

-

N.Hạnh

Văn

-

L.Hà

Anh

-       Thảo

 

Toán

-

Thoa

Toán

-

Nguyệt

 

Anh

-

Quế

Toán

-

H. Hà

Văn

-

Tân

5

Văn

-

Hiền

Toán

-

Hạnh

 

Văn

-

L.Hà

Toán

-Nguyệt

 

Anh

-

Thăng

Toán

-

Hằng

Văn

-

N.Hạnh

Anh

-       Thảo

 

Toán

-

H. Hà

Toán

-

Thoa

Văn

-

Huấn

Anh

-       Quyên

 

Văn

-

Hiếu

Văn

-

Thu

Anh

-

Quế

 

                                                                                                            

                                                                                                                      Ngày 12 tháng 11 năm 2016

 

                                                                                                                          Ban giám hiệu

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị