Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường Năm học 2017-2018

 

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

Số: 13 /BC- THCS CS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 27 tháng 2 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường

Năm học 2017-2018

 

Thực hiện công văn số 1545 HD- SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm các cấp; Thực hiện kế hoạch hiện vụ năm học 2017-2018; trường THCS Châu Sơn báo cáo kết quả tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường. Kết quả  cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ :

TT

Số sản phẩm dự thi

cấp trường

Tên sản phẩm

Tổng kinh phí

Kinh phí

Ghi chú

Trường

Cá nhân

1

01

Mô hình hệ tuần hoàn của các lớp động vật Lưỡng cư - Bò sát - Chim - Thú và con người.

1500.000

 

x

 

2

01

Mô hình bề mặt trái đất

1.000.000

 

x

 

II. ĐÁNH GIÁ:

1- Ưu điểm:

- Đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học để bổ sung thêm các thiết bị dạy học tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng phù hợp với điều kiện của nhà trường.

 - Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hoạt động nghiên cứu và tự làm thiết bị dạy học, phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”…

- Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc cải tiến thiết bị dạy học, tự làm thiết bị dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học.

2- Tồn tại:

- Chủng loại: chưa phong phú.

- Không có các sản phẩm về phần mềm.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Tuyên truyền để cán bộ giáo viên nhận thức được vai trò quan trọng của việc sử dụng các đồ dùng dạy học từ đó mỗi cá nhân tự giác, sáng tạo làm các thiết bị đồ dùng phục vụ cho bộ môn giảng dạy.

- Tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để thiết kế, thi công sản phẩm.

-  Nên có sự phối hợp giữa các bộ môn để tạo ra các thiết bị đồ dùng mang tính liên môn giúp tiết kiệm kinh phí và tăng hiệu quả sử dụng.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                         Lều Thị Xuân

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị