Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH

       PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

           TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

 

 

               Số : 78 ./KH-CS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                             Phủ Lý, ngày 08  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH

VỀ ĐỔI MỚI DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại tỉnh Hà Nam;

         Công văn số 564/BGD ĐT-ĐANN ngày 05/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017  - 2018 Đề án ngoại ngữ ;

         Công văn số 699/VPUB- KGVX ngày 29/06/2017 của  Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam về việc xây dựng Kế hoạch và dự án kinh phí năm 2017 thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn;

          Kế hoạch số /KH959/KH-SGD ĐT ngày 7/7/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

         Thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ, điều kiện thực tế của nhà trường.

         Trường  THCS Châu Sơn thành phố Phủ Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ năm 2017 như sau:

II. MỤC TIÊU:

        - Đổi mới toàn diện việc dạy và học Tiếng Anh theo hướng phát triển kỹ năng; đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn năng lực ngôn ngữ; triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh mới cho học sinh phổ thông.

        - Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh trong nhà trường trong giai đoạn 2017- 2020 theo các lộ trình đã được Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt.

          - Nâng cao năng lực của giáo viên ngoại ngữ trong nhà trường để đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu dạy và học bộ môn ngoại ngữ trong thời kỳ đổi mới.

          - Tổ chức các hoạt động phát triển tiếng Anh cộng đồng, tạo môi trường tiếng Anh cho học sinh và giáo viên.

          - Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và phần mềm học liệu phục vụ dạy và học tiếng Anh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018:

      1. Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ.

      2. Đổi mới căn bản việc dạy và học tiếng Anh cho học sinh THCS.

      3. Bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn Toán và Tin học.

      4. Đổi mới các hoạt động sinh hoạt chuyên môn Tiếng anh của giáo viên và học sinh trong nhà trường

      5. Tăng cường các tài liệu, hoạt động bổ trợ đổi mới dạy và học tiếng Anh.

      6.Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiếng anh phổ thông.

      7. Quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống tài liệu, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ của nhà trường.Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm dạy tiếng Anh.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Giáo viên:

1.1. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên:

        - Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng cán bộ quản lý, CBGV, CNV.

        - Bồi dưỡng năng lực quản lý xây dựng mô hình điển hình (theo chương trình của Ban QLĐA 2020).

        - Giáo viên tham gia các chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực...

1.2. Đổi mới công tác dạy học  – Hoạt động chuyên môn:

        - Đổi mới toàn diện việc dạy và học tiếng Anh theo hướng phát triển kỹ năng đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

       - Tổ chức hội thảo, tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy.

       - Rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình (tăng cường).

       - Thao giảng, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm, tập huấn thường xuyên, hội thảo chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng CNTT cho việc dạy và học tiếng Anh.

       - Xây dựng môi trường tiếng Anh trong nhà trường cho CBGV, HS.

       - Tổ chức các chương trình ngoại khóa cho giáo viên và học sinh (mô hình câu lạc bộ, hội thi, giao lưu, tham quan học tập…. , hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến.

       - Xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ hoạt động dạy học phù hợp thực tế đơn vị sử dụng SGK chính khóa và các tài liệu tham khảo.

1.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá:

      - Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn năng lực ngôn ngữ.

      - Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra theo cấu trúc (hướng dẫn của Bộ).

       - Khảo sát đầu vào, giữa kỳ, cuối kỳ.

1.4. Cơ sở vật chất, phần mềm tài liệu dạy học:

       - Rà soát, đánh giá lại trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các lớp tiếng Anh; bổ sung, tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất chất thiết yếu cho hoạt động dạy học (sách, CD player, băng đĩa, tranh hình,…..).

       - Trang bị phòng học ngoại ngữ.

       - Mua các tài liệu, hoạt động bổ trợ đổi mới dạy học tiếng Anh, máy tính, phần mềm tích hợp cho việc dạy và học tiếng Anh ....

        - Giáo viên tự làm đồ dùng học tập.

2. Học sinh:

        - Tăng cường kỹ năng giao tiếp nghe nói tự tin cho học sinh; giúp học sinh phát âm chuẩn bằng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức sinh động các hoạt động học giúp học sinh tiếp thu hiệu quả hơn.

        - Khuyến khích học sinh tham gia các chương trình ngoại khóa, gia nhập Câu lạc bộ tiếng Anh, tạo điều kiện để học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu, sở trường, sở thích của các em, giao lưu học tập với HS trường bạn, trung tâm tiếng Anh để tăng khả năng giao tiếp.

       - Tạo sân chơi vui học Tiếng Anh theo chủ điểm, chủ đề tạo hứng thú, niềm say mê, yêu thích phát huy sự sáng tạo của học sinh (Thơ, hát, kể chuyện, sắm vai, kịch, phim, hoạt cảnh, trò chơi, hình ảnh…). Hàng tháng tổ chức giao lưu, các cuộc thi giữa các khối lớp.

       - Tham gia thi các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

       - Kết hợp với phụ huynh học sinh, hướng dẫn, khích lệ các em giao tiếp trong những tình huống quen thuộc hàng ngày, sử dụng lời thoại, tin nhắn…

       - Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, học qua mạng, học trực tuyến, sử dụng phần mềm tiếng Anh, tự mở rộng vốn từ vựng (ghi nhật ký, sổ ghi từ vựng, đọc sách, đọc truyện, xem phim, nghe bản tin…); giới thiệu sách tham khảo, băng đĩa…(Có phụ lục kèm theo).

 

KẾ HOẠCH  TỪNG THÁNG

 

Stt

Tháng

Nội dung

Hình thức thực hiện

1

9/2017

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe - nói.

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Tổ chức các nhóm học tiếng anh thông qua xem phim, nghe nhạc bằng Tiếng Anh, sau đó học sinh tường thuật lại nghững gì mình tiếp nhận được thông qua ngôn ngữ Tiếng Anh.

 

2

10/2017

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

3

11/2017

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức các buổi diễn thuyết ngắn theo chủ đề. (2 tuần một buổi)

4

12/2017

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức các buổi diễn thuyết ngắn theo chủ đề. (2 tuần một buổi)

- Hội thảo: Phương Pháp dạy kĩ năng đọc và nói.

5

1/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh. ( một tháng một lần)

6

2/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh. ( một tháng một lần)

7

3/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh

- Rèn kĩ năng viết.

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh. ( một tháng một lần)

- Giao các bài tập viết theo chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày.

- Hội thảo: Phương pháp dạy kĩ năng nghe và viết.

8

4/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo đội tuyển.

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh

- Rèn kĩ năng viết.

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh. ( một tháng một lần)

- Giao các bài tập viết theo chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày.

9

5/2018

- Nâng cao kĩ năng nghe- nói.

- Xây dựng câu lạc bộ tiếng anh.

- Học sinh chuẩn bị các bài diễn thuyết ngắn bằng Tiếng Anh và trình bày trước đám đông.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh

- Rèn kĩ năng viết.

- Tổng kết, kiểm tra đầu ra cho học sinh

- Học theo chuyên đề ngữ pháp của từng khối học.

- Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài nghe cụ thể theo giáo trình Flyer; ket; pet.

- Học sinh tham gia các trò chơi vận động bằng Tiếng Anh, kể chuyện, hát bằng Tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện bằng Tiếng Anh. ( một tháng một lần)

- Giao các bài tập viết theo chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày.

- Tổng kết, kiểm tra đầu ra cho học sinh.

 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Tổ chuyên môn, giáo viên tiếng Anh:

        Thực hiện nhiệm vụ được phân công, triển khai các hoạt động của kế hoạch thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020 năm 2017, tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động.

       1.1. Tổ chức hoạt động chuyên môn cho giáo viên:

        a.Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho giáo viên.

        b.Tổ chức các cuộc hội thảo về giảng dạy môn Tiếng Anh:

        * Hè 2017: tổ chức 2 cuộc hội thảo với 2 chuyên đề:

        + Phương pháp dạy từ vựng ngữ pháp, ngữ âm, trọng âm đối với Sách giáo khoa chương trình mới.

        + Phương pháp dạy tiết Communication đối với Sách giáo khoa chương trình mới.

            Mời báo cáo viên người nước ngoài tham gia.

        * Học kì I năm học 2017 – 2018:

Tổ chức 2 cuộc hội thảo với 2 chuyên đề:

           + Phương pháp dạy kỹ năng đọc và nói

           + Phương pháp dạy kỹ năng nghe và viết

        c. Tổ chức giao lưu giữa các trường:

            Hợp tác với trung tâm ngoại ngữ có uy tín thuê người nước ngoài về tham gia trợ giảng và tổ chức các trương trình / hoạt động ngoại khóaTiếng Anhcho giáo viên và học sinh trong năm học 2017-2018 .

      d. Tổ chức hội giảng:

       - Giảng dạy 1 số tiết theo các dạng đặc thù ( 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết ).

       - Thực hiện 1 tiết dạy đối với 1 kỹ năng. Mỗi tháng tổ chức 1 lần hội giảng ( mỗi lần tổ chức 1 tiết dạy ), mời GV dạy Tiếng Anh trong huyện về tham gia, góp ý và đúc rút kinh nghiệm trong việc đổi mới dạy và học Tiếng Anh.

      e. Bồi dưỡng, tập huấn GV: tập huấn 4 chuyên đề.

         Mời giảng viên về giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng do giáo viên đề xuất:

          + Chuyên đề: Nâng cao kỹ năng nghe.

          + Chuyên đề: Nâng cao kỹ năng nói.

          + Chuyên đề: Kỹ thuật và các thủ thuật vào bài.

          + Chuyên đề: Kỹ thuật dạy các trò chơi trong các tiết học.

     1.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên:

          Hỗ trợ Gv tham gia các lớp/ khóa bồi dưỡng, tập huấn CMNV do  Sở GD&ĐT Hà Nam và Bộ GD tổ chức.

      1.3. Tổ chức các cuộc thi/sân chơi Tiếng Anh :

         + Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh: Mỗi tháng 1 lần tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh đối với học sinh toàn trường.

         + Thi hùng biện Tiếng Anh:

Tổ chức 2 cuộc thi hùng biện Tiếng Anh ( Đợt 1 vào tháng 11/2017. Mỗi khối lớp chọn 5 học sinh tham gia dự thi.

Mời cộng tác viên là người nước ngoài cùng tham gia phối hợp tổ chức.  

        + Thi hát Tiếng Anh:

Tổ chức vào tháng 11/2017. Mỗi lớp chọn 2 HS tham gia

        + Thi tìm hiểu về văn hóa các nước nói tiếng Anh:

         Thời gian tổ chức: Tháng 10/2017 . Mỗi lớp chọn 2 HS tham gia.

Mời cộng tác viên là người nước ngoài cùng tham gia phối hợp tổ chức.

         + Thi kể chuyện tiếng Anh:

Thời gian tổ chức: Tháng 10/2017. Mỗi lớp chọn 2 HS tham gia.

          + Ngày hội nói tiếng Anh:

Thời gian tổ chức: Tháng 10/2017. Tổ chức cho HS toàn trường tham gia.

Mời cộng tác viên là các giảng viên, giáo viên dạy Tiếng Anh của một số Trung tâm dạy Ngoại ngữ.

     *. Tổ chức và tham gia các cuộc thi chọn  học sinh giỏi các cấp trong năm 2017:

      +  Thi IOE:  Thi cấp trường:

       - Khuyến khích 100% HS toàn trường tham gia.

     +  Thi OTE:

      - Thi cấp trường:

         Tổ chức mỗi lớp 5 HS tham gia

   1.4. Hỗ trợ tổ chức khảo sát giữa kỳ, cuối kỳ đối với HS học SGK.

   1.5. Tham quan, ngoại khóa và các hoạt động khác:

       -  Hướng dẫn học sinh học trực tuyến, phương pháp học, giới thiệu sách, băng đĩa tiếng Anh tham khảo.

      - Tham quan, học tập một số trường đã thực hiện Đề án.

      - Đề xuất tăng số tiết, xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ dạy và học.

      - Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra, khảo sát trình độ học sinh.

      - Khuyến khích và bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi.

      - Rà soát, mua sắm bổ sung trang thiết bị, sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy và học.

  1. Cán bộ quản lý:
  • Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, lập dự toán (phê duyệt);
  • Tham mưu cho tổ chuyên môn hình thức, phương pháp tổ chức, mua sắm trang thiết bị.
  • Kiểm tra đánh giá đôn đốc thực hiện.

2.Cán bộ quản lý:

  • Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, lập dự toán (phê duyệt);
  • Tham mưu cho tổ chuyên môn hình thức, phương pháp tổ chức, mua sắm trang thiết bị.
  • Kiểm tra đánh giá đôn đốc thực hiện.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

     Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch Đề án ngoại ngữ năm 2017 là 9 triệu đồng  từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia .

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

       1. Thành lập Ban chỉ đạo của trường để chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch trình duyệt cấp trên và triển khai thực hiện Đề án.

       2. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

        3. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để làm tốt công tác dạy và học ngoại ngữ.

       4. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng CNTT một cách hiệu quả.

       5. Xây dựng tủ sách, băng, đĩa, tài liệu môn tiếng Anh, ngân hàng đề.

                              

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án Ngoại ngữ quốc gia xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ của Trường THCS Châu Sơn  năm học  2017 – 2018; kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý phê duyệt để nhà trường tổ chức thực hiện./.                                                                                        

 

Nơi nhận                                                             Châu Sơn, ngày 8 tháng 9 năm 2017

- Lãnh đạo PGD (để chỉ đạo)

- Trường, tổ CM  (để t/h)                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT                                                                      

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị