Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/thời khóa biểu chính khóa khối thcs/
Thời khóa biểu phòng học bộ môn

TRƯỜNG THCS CHẤU SƠN

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC BỘ MÔN

KÌ I- NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SINH HỌC

THỨ                         

 

TIẾT

2

3

4

5

6

7

1

6D - CA

 

6A - CA

6C - CA

 

8D - CA

2

8A - CA

 

6D - CA

6B - CA

 

 

3

7D - PHÚC

9B - GIANG

8C - CA

9A - GIANG

8C - CA

8A - CA

4

7C - PHÚC

 

9C - GIANG

 

9C - GIANG

8D - CA

6C - CA

5

 

 

 

9B - GIANG

9B - GIANG

9A - GIANG

 

 

                                                                                Châu Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

                                                                                        Ban giám hiệu

 

 

 

 

 

 

 

                               

TRƯỜNG THCS CHẤU SƠN

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC BỘ MÔN

KÌ I- NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG VẬT LÝ

THỨ

TIẾT

 

2

3

4

5

6

7

1

 

 

9A - CHINH

6C - ANH

6B - ANH

 

 

2

 

 

9C - CHINH

 

6B - ANH

7C - ANH

 

7D - ANH

3

 

 

 

9B - CHINH

 

TC LÝ 6D1 – LINH

7A - ANH

4

 

8D - LINH

TC LÝ 8B1 – LINH

TC LÝ 9C1 –

Đ/C  HẢI

9A - CHINH

7B - ANH

5

 

8A - LINH

TC LÝ 8C1 – LINH

TC LÝ 9B1 –

Đ/C  HẢI

 

 

 

                                                                                Châu Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

                                                                                        Ban giám hiệu

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC BỘ MÔN

KÌ I- NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG HÓA HỌC

THỨ

TIẾT

 

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

9A- PHÚC

8D- GIANG

8B – GIANG

 

 

 

 

 

3

 

9B- PHÚC

9A- PHÚC

 

8D- GIANG

 

 

 

4

 

 

9B- PHÚC

8C- GIANG

9C- PHÚC

 

 

5

 

9C- PHÚC

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Châu Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

                                                                                        Ban giám hiệu

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC BỘ MÔN

KÌ I, II- NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG TIN HỌC

THỨ

TIẾT

 

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tự chọn Tin 6A1-  Thúy

 

 

 

4

 

Tự chọn Tin 7A1-  Nguyệt

Tự chọn Tin 8C1-  Minh

Tự chọn Tin 7A1-  Nguyệt

Tự chọn Tin 6A1-  Thúy

 

 

5

 

Tự chọn Tin 7A1-  Nguyệt

Tự chọn Tin 8C1-  Minh

Tự chọn Tin 7A1-  Nguyệt

  

 

 

 

 

                                                                                Châu Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

                                                                                        Ban giám hiệu

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị