Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo công tác chủ nhiệm năm học 2017-2018

 

- Căn cứ Kế hoạch số 660/KH-PGDĐT ngày 22/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý;

- Căn cứ Kế hoạch số …../KH-THCS CS ngày 27/9/2017 của trường THCS Châu Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

- Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, trường THCS Châu Sơn xây dựng Kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2017-2018 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2017-2018:

1.   Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quản quản lí và cơ sở giáo dục.

2.   Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sơ giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

3.   Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng hiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4.   Tích cực rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục trung học phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học; từng bước thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS).

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Chỉ tiêu:

Duy trì 16 lớp với 576 học sinh

100% học sinh học đầy đủ chương trình môn Giáo dục công dân, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp của Bộ GD&ĐT với tất cả các khối lớp.

95% học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

80 đến 90% học sinh lớp 9 trong độ tuổi được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

100% học sinh tham gia tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội nghi thức để phục vụ tốt các hoạt động ngoại khóa của trường.

Xếp loại hạnh kiểm.

Khối

TS học sinh

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

139

126

90.65

11

7.91

2

1.44

0

0

7

143

130

90.91

12

8.39

1

0.70

0

0

8

136

122

89.71

12

8.82

2

1.47

0

0

9

157

138

87.9

19

12.10

0

0.00

0

0

Tổng

575

516

89.74

54

9.39

5

0.87

0

0

 

 

2. Biện pháp thực hiện.

Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh thông qua việc tổ chức cho học sinh học nội quy nhà trường, mười điều giao tiếp của học sinh, Điều lệ nhà trường, Luật giáo dục ban hành năm 2005, tổ chức cho tất cả học sinh ký cam kết “ Học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ giáo viên, học sinh thực hiên tốt các tiêu chí của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như : Rèn kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh và tham gia tìm hiểu chăm sóc bà phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa các mạng địa phương.

Thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao chương trình môn GDCD ở tất cả các khối lớp, chỉ đạo đánh giá sâu và hiệu quả dạy môn GDCD để tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng môn học này.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các lớp, hàng tháng họp một lần để các đồng chí giáo viên chủ nhiệm cùng với nhà trường tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh. Thường xuyên giáo dục học sinh cá biệt, ngăn chặn kịp thời hiện tượng học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

Có hình thức khen thưởng kịp thời với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, khen thưởng 4 lần/ năm học.

Xây dựng và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ tự quản và đội sao đỏ an ninh để thực hiện nề nếp, kỷ cương và đánh giá thi đua các lớp.

Phối hợp với phụ huynh học sinh, các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương để nắm bắt tình hình học sinh và phối kết hợp giáo dục học sinh.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Hội đồng giáo dục phường Châu Sơn, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Triển khai cho GVCN giáo dục học sinh bám sát các chủ đề theo tháng:

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

8+9

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường

 

 • Thành lập đội Sao an ninh
 • Xây dựng và duy trì các nề nếp của toàn trường
 • Thông qua Kế hoạch chủ nhiệm và họp tổ chủ nhiệm
 • Duyệt kế hoạch chủ nhiệm các lớp
 •  Đại hội các chi đội
 • Thắp hương tưởng niệm,chăm sóc di tích lịch sử:Đình Thịnh Châu Hạ

- Tổ chức họp Phụ huynh học sinh các khối lớp

 

14/08/2017

24/2017 -28/08/2017

10/09/2017

16/09/2017

18/09/2017

22/09/2017

10

Chủ điểm: “Học và làm theo thư Bác

 •  Đại hội liên đội
 •  Sưu tầm, tìm hiểu những gương học sinh tốt, trao đổi trong lớp
 •  Học sinh nghe và thảo luận nội dung thư Bác Hồ, ký cam kết “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”
 •  Xây dựng bản cam kết thi đua của mỗi cá nhân
 •  Thắp hương tưởng niệm,chăm sóc di tích lịch sử: Đình Thịnh Châu Hạ
 •  Đánh giá kết quả hoạt động chung

 

4/10/2017

9-10/10/2017

 

14-16/10/2017

 

18-20/10/2017

30/10/2017

11

Chủ điểm: “Chúng em biết ơn các thày, cô giáo

 •  Tập hát các bài hát ca ngợi, chào mừng ngày hội của các thầy giáo, cô giáo
 •  Tổ chức hội thi: “Vui mà học ,học mà vui” Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11
 •  Sơ kết hoạt động tháng

 

01-10/11/2017

 

16-19/11/2017

20/11/2017

28-30/11/2017

12

Chủ điểm: “Kỉ luật tốt, học tập tốt như anh bộ đội cụ Hồ

 • Tổ chức tháng thi đua học tập tốt, kỷ luật tốt như anh bộ đội cụ Hồ
 • Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ
 • Tổ chứ kỷ niệm ngày 22/12
 • Thắp hương tưởng niệm,chăm sóc di tích lịch sử: Đình Thịnh Châu Hạ

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày thế giới chống bệnh AIDS

 

 

01-20/12/2017

 

15-21/12/2017

22/12/2017

28/12/2017

01

Chủ điểm: “Ngày hội học sinh chúng em báo công, đón mừng xuân mới

 • Học và tập các tiết mục văn nghệ, thể thao biểu diễn ngày hội học sinh và những sinh hoạt vui chơi chuẩn bị đón mừng năm mới
 • Tổ chức ngày học sinh, sinh viên
 • Tổ chức phát thưởng những học sinh có thành tích trong học kỳ 1

 

 

 

1-8/01/2018

 

 

10/01/2018

20/01/2018

02

Chủ điểm: “Những việc tốt, những điểm tốt mừng Đảng quang vinh”

 • Tổ chức thi tìm hiểu về Đảng
 • Học và hát những bài ca ngợi Đảng
 • Tổ chức thi văn nghệ các lớp mừng Đảng, mừng xuân
 • Thắp hương tưởng niệm,chăm sóc di tích lịch sử:Đình Thịnh Châu Hạ
 • Sơ kết hoạt động tháng, tổng kết đánh giá thi đua

 

 

 

1-10/02/2018

3-8/02/2018

26-28/02/2018

 

Trong tháng 2

03

Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn

 • Tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống Đoàn
 • Tổ chức 1 hoạt động cấp toàn trường
 • Tổ chức Hột thi “Hội vui học tập”
 • Tổ chức kết nạp lớp đoàn viên 26/3
 • Thắp hương tưởng niệm, chăm sóc di tích lịch sử: Đình Thịnh Châu Hạ

- Sơ kết hoạt động tháng.

 

 

1-15/03/2018

10/03/2018

18-20/03/2018

26/03/2018

04

Chủ điểm: “ Vì hòa bình hữu nghị và thống nhất của trái đất”

 • Tuyên truyền tìm hiểu các vấn đề: Bảo vệ môi trường và Dân số kế hoạch hóa gia đình
 • Sưu tầm tìm hiểu về Lênin
 • Thắp hương tưởng niệm, chăm sóc di tích lịch sử: Đình Thịnh Châu Hạ

- Sơ kết hoạt động tháng

 

 

 

1-10/04/2018

 

11-18/04/2018

05

Chủ điểm: “Mừng ngày thành lập Đội, lập nhiều thành tích dâng lên Bác Hồ

 • Thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống Đội
 • Thắp hương tưởng niệm,chăm sóc di tích lịch sử:Đình Thịnh Châu Hạ
 • Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

 

 

 

1-10/04/2018

11-18/04/2018

 

 

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Năm học 2017- 2018

 

KHỐI

 

Lớp

Số học sinh

Số học sinh nữ

Giáo viên chủ nhiệm

6

6A

35

16

Nguyễn Thị Vân Chinh

6B

35

17

Nguyễn Thị Kim Minh

6C

34

16

Phan Thị Hiến

6D

35

16

Trần Thị Giang

Tổng

139

62

 

7

7A

35

17

Văn Thị Hồng Hạnh

7B

33

15

Lương Thị Thu Hà

7C

33

17

Nguyễn Thị Nguyệt

7D

35

19

Nguyễn Thị Hảo

Tổng

145

73

 

8

8A

35

17

Phạm Thị Hồng Hà

8B

33

15

Hồ Duy Huấn

8C

33

17

Trịnh Việt Hà

8D

35

19

Lê Thị Thu Hường

Tổng

136

65

 

9

9A

40

19

Đỗ Thị Hiếu

9B

40

17

Vũ Thị Tân

9C

39

19

Phạm Văn Phúc

9D

40

17

Dương Thị Thu

Tổng

159

71

 

TỔNG  H/S TOÀN TRƯỜNG

576

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 9A

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Phạm Khánh Huyền

Lớp trưởng

 

2

Nguyễn Thiên Long

Lớp phó học tập

 

3

Đỗ Trịnh Hoài Thương

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Khánh Nam

Phụ trách lao động

 

5

Cao Diệu Linh

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Đoàn Như Đăng

Tổ trưởng tổ1

 

7

Nguyễn Văn Đông

Tổ trưởng tổ2

 

8

Nguyễn Văn Viên

Tổ trưởng tổ3

 

9

Lại Thị Ánh Đào

Tổ trưởng tổ4

 

10

Bùi Thu Hiền

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Thị Thu Phương

Sao đỏ

 

12

Phạm Đức Anh

ATGT

 

 

 

 

            Danh sách cán bộ lớp 9B

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Nguyễn Hoàng Thu Hiền

Lớp trưởng

 

2

Phạm Thị Diệu Anh

Lớp phó học tập

 

3

Trần Thị Thùy Linh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Duy Hiển

Phụ trách lao động

 

5

Lại Tiến Hòa

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Thị Kiều Loan

Tổ trưởng tổ1

 

7

Bùi Minh Huyền

Tổ trưởng tổ2

 

8

Lại Tiến hòa

Tổ trưởng tổ3

 

9

Trần Thị Thùy Linh

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Hồng Hạnh

Giữ sổ đầu bài

 

11

Lại Văn Sơn

Sao đỏ

 

12

Phạm Thị Minh Phương

ATGT

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 9C

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Hoàng Thị Đào

Lớp trưởng

 

2

Đoàn Tuyết Nhi

Lớp phó học tập

 

3

Nguyễn Thị Huế

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Thúy Nga

Phụ trách lao động

 

5

Phạm Thúy Nga

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Thị Huế

Tổ trưởng tổ1

 

7

Tạ Tùng Dương

Tổ trưởng tổ2

 

8

Trịnh Lan Hương

Tổ trưởng tổ3

 

9

Trần Thị Ánh Tuyết

Tổ trưởng tổ4

 

10

Trần Thị Hương Giang

Giữ sổ đầu bài

 

11

Lại Minh Vũ

Sao đỏ

 

12

Nguyễn Thị Hồng Nhung

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 9D

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Vũ Thanh Hiền

Lớp trưởng

 

2

Hoàng Thanh Tùng

Lớp phó học tập

 

3

Lại Thị Linh Chi

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Duy Anh

Phụ trách lao động

 

5

Phạm Minh Vương

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Thành Công

Tổ trưởng tổ1

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tổ trưởng tổ2

 

8

Phạm Quang Huy

Tổ trưởng tổ3

 

9

Vũ Thùy Linh

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Thu Hà

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Thị Kim Loan

Sao đỏ

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

ATGT

 

 

 

 Danh sách cán bộ lớp 8A

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Vũ Thị Vui

Lớp trưởng

 

2

Bùi Thị Thu Trang

Lớp phó học tập

 

3

Phạm Thị Xuân

Lớp phó văn nghệ

 

4

Lê Thành Đạt

Phụ trách lao động

 

5

Đinh Hoàng Anh

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Phạm Thị Xuân

Tổ trưởng tổ1

 

7

Bùi Thị Thu Trang

Tổ trưởng tổ2

 

8

Bùi Thị Thu Trà

Tổ trưởng tổ3

 

9

Lại Thị Thu Hương

Tổ trưởng tổ4

 

10

Bùi Thị Thu Trang

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Thị Phương

Sao đỏ

 

12

Lại Thị Thu Hương

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 8B

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Vũ Thị Linh

Lớp trưởng

 

2

Dương Thị Thu Hằng

Lớp phó học tập

 

3

Vũ Hồng Anh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Đức Đạt

Phụ trách lao động

 

5

Phạm Đức Đạt

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Lại Mai Linh

Tổ trưởng tổ1

 

7

Đinh Thu Phương

Tổ trưởng tổ2

 

8

Vũ Hồng Nhung

Tổ trưởng tổ3

 

9

Vũ Hồng Anh

Tổ trưởng tổ4

 

10

Dương Thị Thu Hằng

Giữ sổ đầu bài

 

11

Nguyễn Phi Yến

Sao đỏ

 

12

Trần Lê Công Minh

ATGT

 

 

 

              Danh sách cán bộ lớp 8C

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Đinh Nguyễn Thu Thảo

Lớp trưởng

 

2

Phạm Anh Dũng

Lớp phó học tập

 

3

Phạm Thu Huyền

Lớp phó văn nghệ

 

4

Hoàng Trung Tĩnh

Phụ trách lao động

 

5

Bùi Minh Nguyệt

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Thị Dung

Tổ trưởng tổ1

 

7

Trịnh Thùy Chi

Tổ trưởng tổ2

 

8

Đinh Nguyễn Thúy Hiền

Tổ trưởng tổ3

 

9

Phan Thị Kim Chi

Tổ trưởng tổ4

 

10

Trần Thị Thanh Tâm

Giữ sổ đầu bài

 

11

Bùi Minh Nguyệt

Sao đỏ

 

12

Phạm Anh Dũng

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 8D

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Phạm Thị Hà Vi

Lớp trưởng

 

2

Phạm Thị Mỹ Linh

Lớp phó học tập

 

3

Hà Thu Huyền

Lớp phó văn nghệ

 

4

Trương Thị Phương Trinh

Phụ trách lao động

 

5

Đỗ Đức Huy

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Đỗ Thành Công

Tổ trưởng tổ1

 

7

Phạm Thị Hiền

Tổ trưởng tổ2

 

8

Phạm Thị Mỹ Linh

Tổ trưởng tổ3

 

9

Trần Thị  Trà My

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giữ sổ đầu bài

 

11

Trần Minh Phương

Sao đỏ

 

12

Lê Hồng Nhung

ATGT

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 7A

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Phạm Thị Thúy Hồng

Lớp trưởng

 

2

Phạm Khánh Linh

Lớp phó học tập

 

3

Vũ Ngọc Anh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Lê Thị Hà

Phụ trách lao động

 

5

Lê Thị Hà

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Vũ Như Quỳnh

Tổ trưởng tổ1

 

7

Trần Trà My

Tổ trưởng tổ2

 

8

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Tổ trưởng tổ3

 

9

Bùi Văn Đạt

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Uyên Nhi

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Nhật Linh

Sao đỏ

 

12

Lại Văn Thắng

ATGT

 

 

           

 

Danh sách cán bộ lớp 7B

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Nguyễn Ánh Dương

Lớp trưởng

 

2

Phạm Minh Trang

Lớp phó học tập

 

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Mạnh Dũng

Phụ trách lao động

 

5

Hoàng Khánh Huyền

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Lê Thành Luân

Tổ trưởng tổ1

 

7

Trần Thị Ngọc Mai

Tổ trưởng tổ2

 

8

Lê Thành Long

Tổ trưởng tổ3

 

9

Nguyễn Hà Nam

Tổ trưởng tổ4

 

10

Lê Hoàng Tú

Giữ sổ đầu bài

 

11

Lê Hoàng Tú

Sao đỏ

 

12

Trần Đức Long

ATGT

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 7C

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Lữ Xuân Thảo

Lớp trưởng

 

2

Phạm Thị Mai Hoa

Lớp phó học tập

 

3

Phạm Thị Thu Hiền

Lớp phó văn nghệ

 

4

Hoàng Phương Anh

Phụ trách lao động

 

5

Nguyễn Đình Phú Vinh

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Phạm Ngọc Bích

Tổ trưởng tổ1

 

7

Nguyễn Thùy Linh

Tổ trưởng tổ2

 

8

Hoàng Phương Anh

Tổ trưởng tổ3

 

9

Phạm Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Thùy Linh

Giữ sổ đầu bài

 

11

Dương Thị Sen

Sao đỏ

 

12

Phạm Thị Hải Yến

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 7D

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Vũ Ngọc Thiện

Lớp trưởng

 

2

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lớp phó học tập

 

3

Trần Thị Diệu Linh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Trần Thị Như Quỳnh

Phụ trách lao động

 

5

Vũ Văn Đông

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Phạm Thị Nhi

Tổ trưởng tổ1

 

7

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tổ trưởng tổ2

 

8

Nguyễn Thị Minh Nhật

Tổ trưởng tổ3

 

9

Nguyễn Thu Hiền

Tổ trưởng tổ4

 

10

Trần Thị Như Quỳnh

Giữ sổ đầu bài

 

11

Vũ Đức Việt

Sao đỏ

 

12

Nguyễn Minh Khôi

ATGT

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 6A

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Nguyễn Thị Khánh Ly

Lớp trưởng

 

2

Vũ Thị Tươi

Lớp phó học tập

 

3

Lê Thị Hiền Lương

Lớp phó văn nghệ

 

4

Trần Thị Hải Yến

Phụ trách lao động

 

5

Trần Thị Hải Yến

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Lại Thị Liên

Tổ trưởng tổ1

 

7

Lê Vũ Đan Phương

Tổ trưởng tổ2

 

8

Bùi Thị Kim Oanh

Tổ trưởng tổ3

 

9

Trần Thị Thanh Hoa

Tổ trưởng tổ4

 

10

Nguyễn Thị Khánh Ly

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Thị Khánh Linh

Sao đỏ

 

12

Nguyễn Phi Hùng

ATGT

 

 

           

 

Danh sách cán bộ lớp 6B

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Nguyễn Phương Thảo

Lớp trưởng

 

2

Bùi Đức Văn

Lớp phó học tập

 

3

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Việt Anh

Phụ trách lao động

 

5

Lê Quang Minh

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Hương Giang

Tổ trưởng tổ1

 

7

Nguyễn Phương Thảo

Tổ trưởng tổ2

 

8

Phạm Trần Diệu Ân

Tổ trưởng tổ3

 

9

Trần Thị Phương Linh

Tổ trưởng tổ4

 

10

Phạm Thị Thùy Dương

Giữ sổ đầu bài

 

11

Nguyễn Phương Thảo

Sao đỏ

 

12

Vũ Hoàng Long

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 6C

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Lê Thiên An

Lớp trưởng

 

2

Phạm Thị Thu Hà

Lớp phó học tập

 

3

Phạm Thị Thu Hà

Lớp phó văn nghệ

 

4

Vũ Thị Thùy Trang

Phụ trách lao động

 

5

Vũ Thị Thùy Trang

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Nguyễn Thu Hà

Tổ trưởng tổ1

 

7

Vũ Văn Quân

Tổ trưởng tổ2

 

8

Trần Thị Thúy Hằng

Tổ trưởng tổ3

 

9

Phạm Như Quỳnh

Tổ trưởng tổ4

 

10

Lê Hà Anh

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phan Thị Tuyết Mai

Sao đỏ

 

12

Lê Hà Anh

ATGT

 

 

 

 

Danh sách cán bộ lớp 6D

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sự điều chỉnh

1

Phạm Ngân Hà

Lớp trưởng

 

2

Tạ Trần Khánh Huyền

Lớp phó học tập

 

3

Dương Thị Quỳnh Anh

Lớp phó văn nghệ

 

4

Phạm Hoàng Sơn

Phụ trách lao động

 

5

Lại Duy Hà

Phụ trách cơ sở vật chất

 

6

Lại Thị Hồng Điệp

Tổ trưởng tổ1

 

7

Phạm Thị Hà

Tổ trưởng tổ2

 

8

Phạm Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ3

 

9

Nguyễn Hải Dương

Tổ trưởng tổ4

 

10

Phạm Thị Mai Hoa

Giữ sổ đầu bài

 

11

Phạm Thị Mai Hoa

Sao đỏ

 

12

Trần Tuấn Anh

ATGT

 

 

 

Đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp

Năm học 2017-2018

 

TT

Họ và tên (cha) mẹ

Họ và tên h/s

Lớp

Chỗ ở

Số ĐT

Chức danh

1

Trịnh Sơn Hà

Trịnh Minh Hoàng

6A

LHP

0985176856

HT

2

Phạm Văn Phú

Phạm Thúc Bình Phương

LHP

0913190888

HV

3

Vũ Văn Chiến

Vũ Thị Tươi

Thượng Hòa

01642365338

HV

4

Phạm Văn Ảnh

Phạm Đức Mạnh

6B

Trần Phú

0913380486

HT

5

Đỗ Thị Thu Thủy

Hà Mạnh Hùng

Thái Hòa

0972698825

HV

6

Lê Thị Huyền

Bùi Đức Văn

Lê Lợi

0982439983

HV

7

Nguyễn Thị Liên

Vũ Duy Anh

6C

Thái Hòa

0968286888

HT

8

Phan Thị Ngọc

Vũ Văn Quân

Thái Hòa

01658242401

HV

9

Nguyễn Thị Dung

Bùi Hải Anh

Nam Sơn 2

0977752968

HV

10

Phạm Nguyên Ngọc

Phạm Mạnh Cường

6D

Do Nha

0976794261

HT

11

Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Đô

Do Nha

01633404919

HV

12

Lại Thị Hiền

Dương Thị Quỳnh Anh

Nam sơn

0975664258

HV

13

Nguyễn Thị Biên

Trần Trà My

7A

LHP

0912626880

HT

14

Phạm Thúy Ngọc

Nguyễn Uyên Nhi

Châu Sơn

0914948485

HV

15

Vũ Thị Thu Vân

Vũ Ngọc Anh

Châu Sơn

0985271465

HV

16

Vũ Biên Cương

Vũ Hải Nhi

7B

NGK

0988888797

HT

17

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Thị Mai

NGK

01668770179

HV

18

Hà Thu Hiền

Nguyễn Hà Nam

Trần Phú

0978113373

HV

19

Tống Thị Hà

Nguyễn Khắc Vinh

7C

Trần Phú

0987780135

HT

20

Lữ Xuân Thành

Lữ Xuân Thảo

Trần Phú

0972291768

HV

21

Phạm Thị Huyền Hương

Phan Tuấn Hưng

LHP

0978276696

HV

22

Phạm Văn Thái

Phạm Thị Thùy Dương

7D

TT Kiện Khê

0912563183

HT

23

Ngô Thị Lan Hương

Trần Thị Diệu Linh

Lê Lợi

0917293335

HV

24

Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Thị Kim Ngân

Do Nha

0932289856

HV

25

Lại Văn Được

Nguyễn Thị Thúy

8A

Lê Lợi

01654700710

HT

26

Vũ Văn Chiến

Vũ Thị Xuân

Thượng Hòa

0164236538

HV

27

Phạm Văn Minh

Đinh Thị Hiền

Trần Phú

01688750504

HV

28

Nguyễn Thị Hồng

Trịnh Đức Thành

8B

La Mát

01679742264

HT

29

Phạm Thị Sinh

Phạm Thị Linh Anh

Thái Hòa

0963443775

HV

30

Trần Thị Nga

Đinh Thu Phương

La Mát

01687262567

HV

31

Phạm Mạnh Lành

Phạm Mạnh Hùng

8C

Trần Phú

01694638861

HT

32

Nguyễn Thị Hồng

Đinh Nguyễn Thúy Hiền

Kiện Khê

0986431177

HV

33

Lê Thị Thu Thủy

Trịnh Thùy Chi

Nam Sơn 2

01696710900

HV

34

Đỗ Thị Xoa

Đỗ Đức Huy

8D

Lê Lợi

0968118985

HT

35

Trương Thị Loan

Đỗ Thành Công

Nam Sơn 2

0914869717

HV

36

Trần T. Tuyết Nhung

Trần Hải Đăng

Lê Lợi

0919805099

HV

37

Trần Thị Bích Liên

Cao Diệu Linh

9A

Nam Sơn

01643191997

HT

38

Vũ Văn Sóng

Vũ Ngọc Dương

LHP

0912232586

HV

39

Nguyễn Thị Thơ

Lâm Tuấn Đạt

TT XMBS

0979554908

HV

40

Trần Thị Thanh Thủy

Nguyễn Hồng Hạnh

9B

Trần Phú

0984637857

HT

41

Hoàng T. Hương Sen

Nguyễn Hoàng Thu Hiền

Nam Sơn

0978822217

HV

42

Dương Thị Tuyến

Phạm Duy Hiển

 

 

HV

43

Nguyễn Thành Lê

Nguyễn Hoàng Anh Tú

9C

La Mát

0982950108

HT

44

Đặng Tuyết Nhung

Tạ Tùng Dương

Trần Phú

0989812883

HV

45

Ngô Thị Thanh

Đỗ Doãn Tiến

Nam Sơn

0972753245

HV

46

Phạm Văn Trường

Phạm Yến Vy

9D

NGK

0983583580

HT

47

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thu Phương

Nam sơn

0986094755

HV

48

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phạm Duy Anh

NGK

0984003009

HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

 

Ngày .... tháng…… năm ..…...

I/ Đánh giá công tác chủ nhiệm tháng .................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II/. Triển khai công tác chủ nhiệm tháng …………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
 • Ba công khai
 • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị