Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

            PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

            NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

PHƯỜNG CHÂU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

NĂM HỌC 2017-2018

1.Đánh giá kết quả công tác tháng 9 năm 2017

a. Công tác xóa mù chữ:

- Tổng số hộ dân trong phường: 2387 hộ

- Tổng dân số trong phường: 8162 người. Trong đó nữ: 3750 người

- Tổng số dân trong độ tuổi:

+ Từ 15 đến 25 tuổi: 1339. Trong đó, nữ: 613

+ Từ 15 đến 35 tuổi: 2964. Trong đó, nữ: 1426

+ Từ 15 đến 60 tuổi: 5901. Trong đó, nữ: 2761

-  Từ Số người trong độ tuổi 15-60 mù chữ: 0 người

- Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật đầy đủ thông tin điều tra vào phần mềm phổ cập theo quy định trên địa bàn phường. Nộp hồ sơ phổ cập, các biểu mẫu thống kê về phòng đúng quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

b.Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

Nội dung công việc

Người báo cáo, đơn vị

Số lượng học viên

Ghi chú

 

9

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9.

 

- Bà Đỗ Thi Châm Ngọc – Phó bí thư Đảng ủy phường Châu Sơn.

 

150

 

9

- Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Lãnh đạo Phường, Lãnh đạo và GV 3 cấp học

180

 

c. Nhận xét về thực hiện kế hoạch:

TTHTCĐ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra và kế hoạch của cấp trên giao cho. Các chuyên đề trên đã được đông đảo quần chúng nhân dân, các em học sinh tham gia và có hiệu quả tuyên truyền cao.

d. Kiến nghị - đề xuất: Không

2. Kế hoạch công tác tháng 10/2017

* Những công việc chính:

- Tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Hoạt động của TTHTCĐ:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Phối kết hợp với các đoàn thể trong phường tổ chức thêm các chuyên đề có hiệu quả.

* Lịch công tác:

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

 

10

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2017 và khai giảng năm học mới.

Chuyên đề 1: Tìm kiếm nguồn tài nguyên đọc sách trong thời kỳ phát triển  công nghệ số.

- Chuyên đề 2:  Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học.

 

 

 

10

- Học tập về luật giao thông, hưởng ứng tháng an toàn giao thông;

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 

 

Châu Sơn, ngày 20  tháng 9  năm 2017

 

KT GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lều Thị Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị