Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 NĂM HỌC 2017-2018

 

            PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

            NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

PHƯỜNG CHÂU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

NĂM HỌC 2017-2018

1.Đánh giá kết quả công tác tháng 04 năm 2018

a. Công tác xóa mù chữ:

- Tổng số hộ dân trong phường: 2387 hộ

- Tổng dân số trong phường: 8162 người. Trong đó nữ: 3750 người

- Tổng số dân trong độ tuổi:

+ Từ 15 đến 25 tuổi: 1339. Trong đó, nữ: 613

+ Từ 15 đến 35 tuổi: 2964. Trong đó, nữ: 1426

+ Từ 15 đến 60 tuổi: 5901. Trong đó, nữ: 2761

-  Số người trong độ tuổi 15-60 mù chữ: 0 người

- Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật đầy đủ thông tin điều tra vào phần mềm phổ cập theo quy định trên địa bàn phường.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Duy trì lớp học hòa nhập với 15 học viên tham gia: 01 lớp 9;

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b.Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

Nội dung công việc

Người báo cáo, đơn vị

Số lượng học viên

Ghi chú

5/4/2018

Chuyên đề giáo dục bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trường THCS, Hội PN, Đoàn TN

Đoàn TN + Hội phụ nữ

280

 

 

18/ 4 /2018

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

 

Trường THCS

577

 

c. Nhận xét về thực hiện kế hoạch:

TTHTCĐ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra và kế hoạch của cấp trên giao cho. Các chuyên đề trên đã được đông đảo quần chúng nhân dân, các em học sinh tham gia và có hiệu quả tuyên truyền cao. Các chuyên đề đều rất tiết thực và mang tính thời sự cao.

d. Kiến nghị - đề xuất: Không

2. Kế hoạch công tác tháng 05/2018

* Những công việc chính:

- Tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Tổ chức xét tốt nghiệp cho 15 học viên học hòa nhập.

- Hoạt động của TTHTCĐ:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Phối kết hợp với các đoàn thể trong phường tổ chức thêm các chuyên đề có hiệu quả, thiết thực mang tính thời sự.

 Lịch công tác:

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

8/ 5/2018

- Tiêm phòng các bệnh mùa hè cho gia súc, gia cầm

 

21/ 5/2018

- Chuyên đề:  Hướng đi nào cho học sinh sau khi tốt nghiệp.THCS, THPT.

 

 

 

Châu Sơn, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

KT GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lều Thị Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị