Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
thông báo tuyển sinh thpt B Phủ lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     /TB- THPTBPL

V/v tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2018-2019

 

Phủ Lý, ngày 5 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:      - Hiệu trưởng các trường THCS Thanh Hà, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Lương Khánh Thiện, Châu Sơn, Thanh Châu, Liêm Chính, Lê Hồng Phong, Lam Hạ, Liêm Chung, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Liêm Tiết, Liêm Tuyền, Thanh Tuyền, Trịnh Xá, Đinh Xá, Kim Bình, Phù Vân

- Đài phát thanh thành phố Phủ Lý

          - Căn cứ Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

            - Căn cứ Quyết định số: 637/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019;

            - Căn cứ Hướng dẫn số 585/HD-SGDĐT ngày 24/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nam về việc Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019;

            - Căn cứ công văn số: 603/SGDĐT-GDTrH ngày 2/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nam về việc phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

            Ban tuyển sinh trường THPT B Phủ Lý trân trọng thông báo về Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của nhà trường như sau:

            I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            1. Đối tượng dự thi

            - Đã tốt nghiệp THCS hoặc giáo dục thường xuyên THCS

- Là học sinh  có hộ khẩu thường trú hoặc học tại các trường THCS thuộc các phường, xã của thành phố Phủ Lý, xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm).

            - Độ tuổi: Theo điều lệ trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Số lớp: 11 lớp

- Số học sinh: 495 học sinh

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

- 01 túi hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT, mua tại trường THPT B Phủ Lý); trong túi có 01 đơn xin dự thi, 02 phiếu đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT phát hành - có dán ảnh  3 x 4 (kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân).

            - Học bạ bản chính (riêng thí sinh đã đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Biên Hòa nộp Học bạ bản sao; Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Biên Hòa phải nộp Học bạ bản chính trước 16h30, 6/6/2018, nếu không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký dự thi). Học bạ của thí sinh yêu cầu có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh của trường THCS.

          - 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS

            - Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) và phải nộp trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị (theo Quy chế và Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh Hà Nam)

            - Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS năm trước phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

III. HÌNH THỨC THI, MÔN THI, LỊCH THI

- Môn thi, hệ số điểm bài thi: Thi viết 3 môn:  Ngữ văn ; Toán; Tiếng Anh (Môn Ngữ văn, Toán: Hệ số 2; Môn Tiếng Anh: Hệ số 1)

-  Ngày thi, thời gian thi từng môn:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho thí sinh

Giờ bắt đầu

 làm bài

11/6/2018

(Thứ 2)

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

12/6/2018

(Thứ 3)

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

- Hình thức thi: Môn Toán. Ngữ văn được áp dụng hình thức tự luận; Môn Tiếng Anh được áp dụng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm và có thêm phần “Nghe” để đánh giá kỹ năng của học sinh

Ghi chú:

- 7h00’ ngày 11/6/2018: Thí sinh tập trung tại trường THPT B Phủ Lý để học quy chế thi, xem danh sách phòng thi, xem SBD.

- Thông báo kết quả tuyển sinh: Ngày 19/6/2018

-  Phúc khảo bài thi: Sở GDĐT Hà Nam sẽ thông báo sau.

IV. LỆ PHÍ THI, PHÚC KHẢO BÀI THI

- Lệ phí thi: 40.000/môn x 3 môn = 120.000 đồng/1 thí sinh đăng ký dự thi (Một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn/01 thí sinh đăng ký dự thi), nộp cùng  hồ sơ đăng ký dự thi

- Lệ phí phúc khảo bài thi: 20.000 đồng/ môn

V. NGÀY BÁN VÀ THU HỒ SƠ

- Bán hồ sơ: Từ 7h30’, ngày 25/5/2018 đến 17h00’, ngày 31/5/2018

- Thu hồ sơ: Từ 7h30’, ngày 25/5/2018 đến 17h00’, ngày 3/6/2018

- Thời gian làm việc: Buổi Sáng: 7h30’- 11h00’; Buổi Chiều: 14h00’- 17h00’

Ghi chú

- Cuối mỗi buổi sáng/chiều, nhà trường thông báo số lượng hồ sơ đã nộp: bao gồm cả hồ sơ chính và hồ sơ photo của HS dự thi vào trường  THPT Chuyên Biên Hòa. CMHS và học sinh chú ý xem thông báo (dán tại cổng trường) để tham khảo. Đến 16h30 ngày 6/6/2018, nhà trường thông báo số lượng hồ sơ chính thức đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT B Phủ Lý năm học 2018 - 2019.

Trên đây là thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT B Phủ Lý năm học 2018-2019. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, chưa rõ xin lien hệ trực tiếp với Ban tuyển sinh của nhà trường đề được hướng dẫn giải quyết.

                                                            Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- ĐU, LĐ trường (để c/đ)

- TV ban tuyển sinh (để t/h)

- Lưu VP

T/M BAN TUYỂN SINH TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị