Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO

UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

    TRUNG TÂM HTCĐ

 

 

         Số:  89   /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

   Phủ Lý , ngày 05  tháng 10  năm 2017

                                                                                     

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ NĂM HỌC 2016-2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ NĂM HỌC 2016-2017.

Căn cứ công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

Căn cứ công văn số 1296/SGDĐT-GDTXCN ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017";

Căn cứ Công văn số 1150/BCĐXDXHHT ngày 19/9/2017 của BCĐXDXHHT Phủ Lý  về việc "Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới của các Trung tâm học tập cộng đồng".

Trung tâm HTCĐ phường Châu Sơn báo cáo tổng kết hoạt động của trung tâm năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Phường Châu Sơn nằm về phía Tây Nam của Thành phố Phủ Lý, gồm có tổ dân phố. Điều kiện giao thông, thông tin trong phường thuận lợi.

- Trường THCS Châu Sơn nói chung, ngành học GDTX nói riêng luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý, của Đảng ủy – HĐND – UBND phường Châu Sơn.

- TTHTCĐ của phường luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và tạo điều kiện để hoạt động. Ý thức học tập thường xuyên của nhân dân, của cộng đồng ngày càng tốt hơn.

2. Khó khăn.

- Dân số trên địa bàn luôn biến động do quá trình đô thị hóa, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

- Ruộng đất của nhân dân trong phường hầu hết đã được nhà nước thu hồi để làm khu công nghiệp, do đó nhân dân và thanh niên đi làm xa nên ảnh hưởng đến việc học tập trong các TTHTCĐ.

- Kinh phí cho ngành học GDTX còn ít.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ ở phường còn thiếu thốn.

- Chưa có kinh phí phân bổ cho TTHTCĐ.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-20167  

1. Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo trung tâm đã  triển khai, chỉ đạo tuyên truyền, các cán bộ trung tâm thực hiện tốt Nghị quyết.

- Biện pháp thực hiện: Triển khai, phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đến toàn thể giáo viên, cộng tác viên, học viên của TTHTCĐ

- Kết quả: 100 % học viên của TTHTCĐ đều tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo: TTHTCĐ phối kết hợp với các ngành, các cấp ở địa phương triển khai tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2015” và công tác xây dựng xã hội học tập.

- Biện pháp thực hiện: Tuyên truyền tới toàn thể học viên hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”, xây dựng xã hội học tập.

- Kết quả: 100 học viên tham gia hưởng ứng với tinh thần và thái độ tích cực góp phần đẩy mạnh xã hội học tập.

3. Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của TTHTCĐ.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo: Ban lãnh đạo, trường THCS đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với UBND, các đoàn thể xã hội ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tại TTHTCĐ.

- Biện pháp thực hiện: Trường THCS đã cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về công tác giáo dục thường xuyên, chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, chương trình giáo dục tại TTHTCĐ, chuẩn bị tài liệu.

- Kết quả: các mô hình hoạt động của TTHTCĐ vẫn tiếp tục củng cố và phát triển, số học viên tham gia các chuyên đề tập huấn ngày càng tăng.

TT

Tháng

Tên chuyên đề

Họ và tên

người dạy

 

Địa điểm học

Số lượt người tham gia

1

9/2015

- Tuyên truyền kỉ niệm Cách mạng tháng 8 và 2/9

- Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

- Ra mắt câu lạc bộ các bà mẹ không sinh con thứ 3

- Tập huấn cây trồng vụ đông

- Đỗ Thi Châm Ngọc – Phó bí thư Đảng ủy phường Châu Sơn

- Đỗ Ngọc Hải – Phó hiệu trưởng trường THCS Châu Sơn.

- Phạm Thị Thơm

- Phạm Tiến Lăng

- UBND phường

- Trường THCS, Tiểu học, Mầm non Châu Sơn

- Trung tâm học tập cộng đồng.

- TTHTCĐ

140

 

 

 

100

 

 

 

 

80

 

80

2

10/ 2015

- Khai mạc  Tuần lễ học tập suốt đời

- Giới thiệu về mô hình trường học mới VNEN

- Tập huấn phòng chống tai nạn thương tích đường

- Ông Đỗ Ngọc Hải

 

- Bà Phạm Thị Huyên

- Ông Đỗ Ngọc Hải

- Trung tâm học tập cộng đồng

- Trường THCS Châu Sơn

100

 

 

 

100

 

80

3

11/2015

- Ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật

- Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống

- Ông Phan Tiến Lăng

- Bà Phạm Thị Thơm

UBND phường

- Trung tâm học tập cộng đồng

60

 

60

4

12/2015

- Giáo dục kiến thức quốc phòng.

- Nói chuyện truyền thống ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Ông Lại Tiến Thanh

 

- Ông Lại Tiến Thanh

- Trường THCS Châu Sơn

- Trường THCS Châu Sơn

150

 

 

150

5

1/2016

- Tập huấn kỹ thuật che phủ ni lông cho mạ xuân.

- Phổ biến cơ chế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng

- Ông Phan Tiến Lăng

- Ông Nguyễn Đức Tài

- Trung tâm học tập cộng đồng

 

- UBND phường Châu Sơn

150

 

 

 

100

6

2/2016

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

 

 

- Giao lưu văn nghệ giao quân

 

- Phổ biến pháp luật về cấm đốt pháo nổ, ký cam kết

  - Ông Vũ Văn Yên.

 

- Ông Vũ Hồng Sử

 

- Ông Phạm Văn Hoàn

- UBND phường Châu Sơn

- UBND phường Châu Sơn

- Trường THCS Châu Sơn

100

 

 

100

 

 

536

 

7

3/2016

- Tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

- Thanh niên với công cuộc đổi mới nông thôn.

 - Bà Phạm Thị Thơm

 

- Ông Vũ Hồng Sử

- UBND phường Châu Sơn

-  UBND phường Châu Sơn

150

 

 

100

8

4/2016

- Tập huấn phòng trừ sâu bệnh cho lúa, rau màu…

- Tiêm phòng các bệnh mùa hè cho gia súc, gia cầm

- Ông Phan Tiến Lăng

- Ông Nguyễn Văn Cảnh

- Trung tâm học tập cộng đồng

180

 

 

100

+ TT HTCĐ tuyên truyền, tổ chức luyện tập cho học viên tham gia cuộc thi “Giới thiệu sách và kể chuyện theo sách”, Phong trào “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay, hưởng ứng ngày sách Việt Nam”.

 + Kết quả tự đánh giá, xếp loại trung tâm HTCĐ theo hướng dẫn tại Công văn số 356/SGDĐT-GDTX ngày 01/4/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam.

Tự nhận: 93,5 điểm;    Xếp loại: Tốt 

4. Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo.: Lãnh đạo Phường THCS kết hợp với lãnh đạo đảng ủy, UBND tổ chức tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh công tác xóa mù đến từng địa bàn tổ dân phố.

- Biện pháp thực hiện: Tuyên truyền, vận động, gặp gỡ động viên.

- Kết quả:

Dân số và người mù chữ:

Dân số trong độ tuổi từ 15 - 60:

5798

                        Trong đó:   + 15 - 25 tuổi

1314

                                            + 26 - 35 tuổi

1661

                                            + 36 - 60 tuổi

2823

Dân số mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 60:

0

                        Trong đó:   + 15 - 25 tuổi

0

                                            + 26 - 35 tuổi

0

                                            + 36 - 60 tuổi

0

+ Xã (phường) Châu Sơn đã được thành phố Phủ Lý và tỉnh Hà Nam kiểm tra công nhận đơn vị:

         Đạt chuẩn mức độ 2 đối với PCGD THCS

         Đạt chuẩn mức độ  3 đối với PCGD Tiểu học

         Đạt chuẩn PCGD MN  cho trẻ 5 tuổi

         Đạt chuẩn mức độ 2 đối với Xóa mù chữ

5. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX cấp THCS:

         - TTHTCĐ Phường Châu Sơn có 15  học viên học bổ túc văn hóa.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017-2018

- Tiếp tục điều tra, rà soát, mở lớp, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên trong độ tuổi chưa hoàn thành chương trình Phổ cập THCS  đi học để duy trì, đảm bảo và giữ vững kết quả PCGD THCS.

- Tích cực tham mưu với UBND phường Châu Sơn đê làm tốt công tác giáo dục thông qua Trung tâm học tập cộng đồng của phường Châu Sơn.

- Thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch của ngành của cấp trên;

           - Triển khai có hiệu quả  kế hoạch đã đề ra của trung tâm;

           - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong phường  để thực hiện hiệu quả các chuyên đề ;

          - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy các chuyên đề để thu hút đông đảo học viên.

          - Tìm nguồn kinh phí từ các tổ chức, các doanh nghiệp, công ty xí nghiệp trên địa bàn phường cho trung tâm.

          - Tên các chuyên đề dự kiến hoạt động trong năm học 2017 - 2018:

          + Tuyên truyền kỉ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

+ Tổ chức ngày hội học tập suốt đời.

+ Học tập để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân;

+ Khuyến học khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học tập của người lớn làm cho tài nguên con người được tái tạo và phát triển.

+ Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong thời kì phát triển bùng nổ của công nghệ số.

+ Đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ các bà mẹ không sinh con thứ ba.

+ Duy trì và phát triển câu lạc bộ giáo dục kĩ năng sống.

+ Nói chuyện truyền thống ngày thành lập QĐND Việt Nam.

+ Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

+ Duy trì và phát triển hoạt động của câu lạc bộ thanh niên với công cuộc đỏi mới nông thôn.

                                                       ........................

 

Nơi nhận

 - Phòng GDĐT( để báo cáo)

 - UBND, TTHTCĐ ( để báo cáo)

 - Lưu: VT.                                                       

                                                                                          

GIÁM ĐỐC TT HTCĐ

 

 

 

 

 

                   Phạm Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị