Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
báo cáo công khai theo thông tư 09 năm học 2015 - 2016

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

        Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và đào tạo TP Phủ Lý

        Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Châu Sơn           

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

ĐẦU NĂM HỌC

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

541

136

158

133

114

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

257/541

66/136

71/158

57/133

63/114

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

0

0

0

0

0

                                                                     

                                                                  Châu Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2015                                                                     

                                                                  Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

        Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và đào tạo TP Phủ Lý

        Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Châu Sơn           

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

Năm học 2014 – 2015

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

14

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

14

1,38

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

5

0,49

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

1

0,20

7

Bình quân lớp/phòng học

12/14

 

8

Bình quân học sinh/lớp

41/1

 

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

10.000.000

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3.200.000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1.152

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

672

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

240

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

48

 

3

Diện tích thư viện (m2)

96

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (nghe nhìn) (m2)

96

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

1

1

2

Khối lớp 7

1

1

3

Khối lớp 8

1

1

4

Khối lớp 9

1

1

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

6

…..

12 bộ

Số học sinh/bộ

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

12 bộ

Số học sinh/bộ

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

 

5

Thiết bị khác: + Loa thùng

 + Màn chiếu

 + Đầu chiếu

 + Loa học tiếng Anh

 + Đài đĩa

 + Tai nghe

+ Laptop

2

6

6

3

6

5

3

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

2

1/1

80

0,17/0,16

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                               Châu Sơn , ngày 20 tháng 9 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và đào tạo TP Phủ Lý

        Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Châu Sơn           

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

35

27

8

0

0

18

14

 

 

 

I

Giáo viên

29

23

6

 

 

16

11

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

 

 

 

 

1

3

 

 

 

2

3

 

 

 

 

3

0

 

 

 

3

Hóa

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

4

Sinh

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

5

Công nghệ

1

 

 

 

 

1

0

 

 

 

6

Thể dục

2

 

 

 

 

0

2

 

 

 

7

Ngữ văn

5

 

 

 

 

4

1

 

 

 

8

Lịch sử

2

 

 

 

 

2

0

 

 

 

9

Địa lý

1

 

 

 

 

1

0

 

 

 

10

GDCD

1

 

 

 

 

1

0

 

 

 

11

Tiếng Anh

2

 

 

 

 

2

0

 

 

 

12

Âm nhạc

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

13

Mĩ thuật

1

 

 

 

 

1

0

 

 

 

14

Tin

1

 

 

 

 

0

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

3

0

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

1

2

 

 

1

2

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                       Châu Sơn , ngày 20 tháng 9 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị