Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
Tin bài sinh hoạt chuyên môn

KẾ HOẠCH

Triển khai Dự án mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016-2017

 

  Thực hiện Công văn số 5174/BGDĐT-GDTH ngày 10/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai các hoạt động của Dự án mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN);

 Căn cứ công văn số 1198/SGDĐT-CNTT ngày 15/8/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức triển khai mô hình trường học mới đầu năm học 2016-2017, công văn số 576/PGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về việc triển khai mô hình trường học mới đối với cấp THCS.

 Trường THCS Châu Sơn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình trường học VNEN đối với học sinh khối 6.

       Để thực hiện tốt mô hình trường học Việt Nam mới, ngay từ cuối năm học 2015-2016, nhà trường đã xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới năm học 2016 – 2017 . Kết quả năm học 2016 – 2017, nhà trường đã tuyển sinh 143 học sinh lớp 6, biên chế vào 4 lớp.

       Ngay từ đầu tháng 8, thực hiện công văn số 1090/ SGDĐT – GDTrH  về việc tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS,  nhà trường đã tổ chức họp giáo viên, chọn cử những cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có trình độ công nghệ thông tin tốt tham dự tập huấn chuyên môn.

 

          Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh sửa sang lại 4 lớp học theo mô hình trường học Việt Nam mới; tổ chức tuyên truyền mô hình trường học mới tại trung tâm học tập cộng đồng của Phường; tổ chức tuyên truyền khi làm công tác tuyển sinh và đã được 100% phụ huynh lớp 6 đồng thuận.

        Sau khi tham gia tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS, các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn trong nhà trường. Nhà trường tổ chức cho giáo viên ngiêm cứu kĩ các công văn hướng dẫn dạy học theo mô hình trường học Việt Nam mới; sách giáo khoa; nghiên cứu khung phân phối chương trình.

         Trên cơ sở phân phối chương trình của Bộ giáo dục, các nhóm bộ môn đã trao đổi, xây dựng khung phân phối chương trình cho môn học; cách tổ chức trang trí lớp học; trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân làm việc theo tổ, nhóm nhằm phát huy tối đa khả năng tự học của bản thân mỗi học sinh.  

         Trải qua 1 tuần triển khai mô hình trường học Việt Nam mới, tuy còn mới mẻ và bỡ ngỡ nhưng kết quả bước đầu rất khả quan; giáo viên đã biết cách tổ chức lớp học; học sinh bước đầu đã biết cách làm việc cá nhân, theo tổ nhóm;  phụ huynh học sinh có những phản hồi tích cực.

         Trong những tuần tiếp theo của năm học, nhà trường tiếp tục phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, ý nghĩa việc triển khai dạy học theo mô hình trường học Việt Nam mới; tìm ra các giải pháp tối ưu để tạo được sự đồng thuận trong chính quyền địa phương, cán bộ, giáo viên trong nhà trường, phụ huynh, học sinh và cộng đồng trong việc triển khai dạy học theo mô hình trường học Việt Nam mới trong năm học 2016 – 2017 và những năm học tiếp theo.       

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị