Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
Biểu số 2-GDTX BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỔ TÚC THCS Học kì I năm học 2017-2018

Biểu số 2-GDTX    BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỔ TÚC THCS
                              Học kì I năm học 2017-2018
 Đơn vị báo cáo: THCS Châu Sơn
  Bổ túc THCS
(tổng số) Chia ra
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I. Học viên chia theo hạnh kiểm 15       15
Tốt 11       11
Nữ 5       5
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Khá 4       4
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Trung bình 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Yếu 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
II. Học viên chia theo học lực 15       15
Giỏi 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Khá 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Trung bình 15       15
Nữ 5       5
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Yếu 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
Kém 0       0
Nữ 0       0
     Dân tộc 0       0
         Nữ dân tộc 0       0
III. Học viên bỏ học 0       0
IV. Tí lệ học viên tốt nghiệp x x x x ....%
Châu Sơn, ngày  04 tháng  01  năm 2018
           Người lập biểu    KT. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     Lê Thị Thúy Hồng                                      Lều Thị Xuân

Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị