Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/Phân công chuyên môn/
Phân công chuyên môn
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được phân công TS tiết Ghi chú
CN Giảng dạy K.nhiệm
1 Đỗ Ngọc Hải 1978 ĐHSP Lý   Tự chọn Lý  9B1C1(2t) HT 2  
2 Lều Thị Xuân 1980 ĐHSP Văn   TC7Nhạc B1C1(2t)+GDCD 7D(1t)+HN(1t) PHT 4  
3 Văn Thị Hồng Hạnh 1980 CĐSPToán -Tin CN 7A  Toán 9BC(8t) + Toán 7A(4t)  TTCM, BD Toán 9 19.5  
4 Phạm Hồng Hà 1972 CĐSP Toán CN8A Toán 9A(4t) +Toán 8A(4t)+Tự chọn Toán8B1(1t)  + Tự chọn Toán 9B1C1(2t)                    BD Toán 8 15.5  
5 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1980 CĐSP Toán - Tin CN 7C Toán 9D(4t)+Toán7C(4t)+Tự chọnToán 9D1(1t)  + TC Tin 7A1 (2t) BD Toán 7 15.5  
6 Trịnh Thị Hằng 1963 ĐHSP Toán    Toán 6AC(8t)+TCToán7B1C1(2t)+Tự chọn Toán 6B1D1(2t)    12 Tháng 4 nghỉ hưu
7 Nguyễn Thị HồngThúy 1988 ĐHSP Toán - Tin  CN8D Toán 8D(4t)+ Toán 7B (4t) + Tự chọn Toán8C1D1(2t) +Tự chọn Tin 6A1(2t) +  Công nghệ 8D( 1,5t)                            18  
8 Nguyễn Thị  Nguyệt Minh  1982 ĐHSP Toán CN6B Toán 6BD(8t) + Tự chọn Tin 8A1(2t)+ Tự chọn  Tin 9A1(2t) BD Toán 6 16.5  
9 Nguyễn Thị Lan Hương 1982 ĐHSP Toán   Toán 7D (4t) + Tự chọn Toán 6D1 (1t) + Tự chọn Toán 7D1(1t) + MT 7ABCD(4t) +  CN 6BCD(6t)    16  
10 Nguyễn Thị Thư 1980 ĐHSP Toán      Toán 8BC (8t) + CN 8BC(2t)   10 Biệt phái đến 
11 Phạm Thị Vân Anh 1991 ĐHSP Lý CN6D Lý 6ABCD ( 4 t) + Lý 7ABCD(4t)+Lý8ABDC(4t)+ Tự chọn Lý 9D1 (1t) + Lý 9D (2t) 19.5    
12 Nguyễn Thị Vân Chinh 1982 ĐHSP Lý     Lý 9ABC(6t)     BD Lý 9,       PT Tin, TPT(10) 16  
13 Phạm Văn Phúc 1980 ĐHSP Sinh CN 9C Hóa 9BC (4t) +Sinh 7CD (4t) + TC Hóa 8B1C1(2t)       BD Hóa 9, CTCĐ (3t),  Tổ phó (1t) 18.5  
14 Lê Thị Huyền Trang 1988 CĐSP Hóa - TN CN6A Hóa 8ABCD(8t)  +   Hóa 9AD(4t)             + CN 6A(2t) + TC Hóa 8D1 (1t)   19.5  
15 Trần Thị Giang 1982 ĐHSP Hóa     Sinh 6ABCD(8t)  + Sinh 9ABCD ( 8t) + Sinh 7B(2t)      BD Sinh 9 18  
16 Nguyễn Thị Hạnh   ĐHSP Sinh- Hóa   Sinh 7A(2t) + Sinh 8ABCD(8t)   10 Biệt phái đến 
17 Trịnh Việt Hà 1979 ĐHSP Kỹ thuật CN 8C  Công nghệ 7ABCD(8t)+Công nghệ 8ABCD(6t) + Công nghệ 9ABCD(4t)    20  
18 Đỗ Thị Kim Phương 1967 CĐSP Thể dục   Thể dục  6BCD(4t) + Thể dục  9ABCD(8t)  BDTD 6,9; Thủ quỹ 12  
19 Phạm Thị Mai Hoa 1974 CĐSP Thể dục   Thể dục 6A(2t) + 7ABCD (8t) + Thể dục 8ABCD ( 8t)  BD 7,8 18  
20 Đỗ Thị Hiếu 1979 ĐHSP Văn CN 9A  Văn 9AC(10t)  + Văn 6C(4t)  TTCM, BD Văn 9 21.5  
21 Dương Thị Thu 1980 Văn - GDCD CN 9D  Văn 9D(5t) +Văn 8D (4t) +GDCD 9ABCD (4t)       BD Văn 8, Tổ phó (1t) 18.5  
22 Vũ Thị Tân 1980 ĐHSP Văn CN 9B Văn 9B(5t) + Địa 6ABCD ( 4t) + Địa 7ABCD(8t)    21.5  
23 Lê Thị Thu Hường 1977 ĐHSP Văn CN Bổ túc Văn 6A(4t) + Địa 8ABCD (8t) + Địa 9ABCD(4t)   BD Địa 9 20  
24 Hồ Duy Huấn 1979 Văn - GDCD CN 8B  Văn 8B (4t) + Văn 6BD (8t)  BD Văn 6 16.5  
25 Lương Thị Thu Hà 1979 ĐHSP Văn CN7B Văn8A(4t)+Văn7BC (8t) +GDCD 7BC (2t)  BD Văn 7 18.5  
26 Nguyễn Thị Hảo 1978 CĐSP Văn - Sử CN7D Văn 7D(4t)   + Sử 8ABCD(4t)                   + GDCD 8ABCD (4t)  BD Sử 9 16.5  
27 Lê Thị Thu Hiền 1976 ĐHSP Văn   Văn 8C(4t) + Văn 7A (4t) + GDCD 7A(1t)     9 Biệt phái đi  9 tiết
28 Nguyễn Thị Kim Lanh   CĐSP Sử   Sử 6ABCD (4t) + Sử 7BCD(6t) + Sử 9ABCD(8t)          18 Biệt phái đến
29 Phan Thị Hiến 1984 CĐSP Mỹ thuật CN 6C Mĩ thuật 6,8 ( 8t) +Tự chọn Nhạc6D1(1t) + GDCD 6ABCD (4 t)    17.5  
30 Trương Thị Hạnh  1980 ĐHSP Âm nhạc     Nhạc 6ABCD (4t) +Nhạc 7ABCD (4t) +Nhạc 8ABCD (4t)  +Nhạc 9ABCD (4t) +TC Nhạc6 B1C1(2t) + TC Nhạc 7D1 (1t)   19 Biệt phái đến
31 Vũ Phi Thăng 1976 ĐHSP T.Anh   Anh 8ABD(9t) + Anh 9ABCD(12t)  BD 8,9 21  
32 Phạm Thị Minh Trang 1991 ĐHSP T.Anh   Anh 6ABCD (12t) + 7AB (6t) BD 6,7 18  
33 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1976 ĐHSP T.Anh   Anh 7CD(6t) + Anh 8C (3t)   9  
34 Nguyễn Thị Kim Oanh 1973 ĐHSP Kế toán   Kế toán      
35 Lê Thị Thúy Hồng 1988 CĐSP Thiết bị   Thiết bị, hành chính      
36 Phan Thị Hằng 1985 CĐ Thư viện - TT   Thư viện      
37 Nguyễn Thị Huyền 1977 ĐHSP Toán         Biệt phái đi PGD
                                                    Châu Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2018 
                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: thcschausonpl

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị