18/01/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

Biểu số 2-GDTX BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỔ TÚC THCS Học kì I năm học 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

Biểu số : BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC Học kỳ 1 năm học: 2017 - 2018 Đơn vị báo cáo:

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

BÁO CÁO Tổng kết công tác giáo dục thường xuyên học kỳ I năm học 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017 NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2018 NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

18/01/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

Tác giả: thcschausonpl

19/12/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT THƯỞNG VÀO TIẾT CHÀO CỜ THỨ 2 HÀNG TUẦN

Tác giả: thcschausonpl

17/12/2017

HỌC SINH TRƯỜNG THCS CHÂU SƠN THAM GIA THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN CẤP VÀ NGUỒN

BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN CẤP VÀ NGUỒN KHÁC QUÝ II NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị