01/10/2018

Quy tắc ứng xử trong trường học

Tác giả: thcschausonpl

06/09/2018

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: thcschausonpl

06/09/2018

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Tác giả: thcschausonpl

19/05/2018

KỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI Năm 2017 - 2018

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

Thông báo tuyển sinh THPT C Phủ Lý

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào THPT năm 2018 - 2019

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TS VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT A PHỦ LÝ Năm học 2018 - 2019

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

thông báo tuyển sinh thpt B Phủ lý

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

13/05/2018

Thông báo tuyển sinh vào THPT B Phủ Lý

Tác giả: thcschausonpl

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị