10/04/2018

Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách

Tác giả: thcschausonpl

05/04/2018

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh

Tác giả: thcschausonpl

02/04/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

13/03/2018

CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG LẦN THỨ NHẤT MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

13/03/2018

Phân công chuyên môn

Tác giả: thcschausonpl

13/03/2018

Thời khóa biểu

Tác giả: thcschausonpl

10/03/2018

KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Tác giả: thcschausonpl

10/03/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH VỚI OCEAN EDU PHỦ LÝ NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcschausonpl

10/03/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp công dân năm học 2017 – 2018

Tác giả: thcschausonpl

10/03/2018

KẾ HOẠCH Hoạt động tư vấn tâm lý học sinh năm học 2017- 2018

Tác giả: thcschausonpl

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
Xem thêm...
Website Đơn vị