03/11/2019

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Tác giả: thcschausonpl

03/11/2019

Thư Ngỏ

Tác giả: thcschausonpl

17/10/2019

Lễ đón thư Bác

Tác giả: thcschausonpl

17/10/2019

Đọc sách rất quan trọng

Tác giả: thcschausonpl

23/09/2019

Sổ cấp phát bằng năm học 2017 - 2018

Tác giả: thcschausonpl

17/09/2019

Vui Trung Thu Năm 2019

Tác giả: thcschausonpl

06/09/2019

Lễ Khai Giảng Năm học 2019 - 2020

Tác giả: thcschausonpl

25/05/2019

Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Tác giả: thcschausonpl

18/05/2019

diễn đàn 'Diễn đàn xây dựng văn hóa học đường” năm học 2018-2019

Tác giả: thcschausonpl

04/04/2019

Thời khóa biểu phòng học bộ môn

Tác giả: thcschausonpl

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị