• Là đội ngũ lãnh đạo tổ tự nhiên
  • Địa chỉ: Châu Sơn Phủ Lý
  • Email: thcschauson@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263680667
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Hiếu
Vị trí: Tỏ Trưởng
Email: dothihieu@gmail.com
Điện thoại: 0915592379
2
Họ tên: Dương thị thu
Vị trí: tổ phó
Email: duongthithu@gmail.com
Điện thoại: 0944783395
3
Họ tên: Lương Thị Thu Hà
Vị trí:
Email: luongthithuha@gmail.com
Điện thoại: 0912000625
4
Họ tên: Lê Thị thu Hiền
Vị trí:
Email: lethithuhien@gmail.com
Điện thoại: 0912629396
5
Họ tên: Hồ Thị Liên
Vị trí: 6
Email: hothilien@gmail.com
Điện thoại: 0913573265
6
Họ tên: Hồ Duy Huấn
Vị trí:
Email: hoduyhuan@gmail.com
Điện thoại: 091576667
7
Họ tên: Lê Thị Thu Hường
Vị trí:
Email: lethithuhuong@gmail.com
Điện thoại: 098234765
8
Họ tên: Vũ Thị tân
Vị trí:
Email: vuhitan@gmail.com
Điện thoại: 098712657
9
Họ tên: Phạm Thị Minh Trang
Vị trí:
Email: phamthiminhtrang@gmail.com
Điện thoại: 0167857256
10
Họ tên: Lê Thị Minh Nguyệt
Vị trí: 10
Email: lethiminhnguyet@gmail.com
Điện thoại: 0987656188
11
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Vị trí: 11
Email: nguyenthithuhien@gmail.com
Điện thoại: 0975451187
12
Họ tên: Phạm Thị Mai Quế
Vị trí: 12
Email: phammaique@gmail.com
Điện thoại: 0969335265
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THCS Châu Sơn

danh sách phát bằng

danh học sinh được nhận bằng

danh sách phát bằng

danh sách học sinh được nhận bằng

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị