Bạn cần biết

Công khai về chất lượng giáo dục
 CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA  NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

     PHÒNG GD &ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS  XÃ CHÍNH LÝ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về chất lượng học kỳ I , năm học 2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

Môn học

Tổng cộng

Chia ra

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Toán học

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

106

19

35

25

27

 - Khá

197

51

55

53

38

 - Trung bình

130

39

27

33

31

 - Yếu

58

13

17

10

18

 - Kém

2

 

 

 

2

Vật lý

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

91

22

31

11

27

 - Khá

213

47

48

61

57

 - Trung bình

182

51

55

47

29

 - Yếu

7

2

 

2

3

 - Kém

 

 

 

 

 

Hoá học

237

 

 

121

116

Chia ra: - Giỏi

26

x

x

10

16

 - Khá

76

x

x

50

26

 - Trung bình

93

x

x

47

46

 - Yếu

32

x

x

7

25

 - Kém

10

x

x

7

3

Sinh học

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

80

25

38

4

13

 - Khá

212

47

57

57

51

 - Trung bình

189

49

39

55

46

 - Yếu

12

1

 

5

6

 - Kém

 

 

 

 

 

Ngữ văn

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

60

16

27

9

8

 - Khá

202

47

55

55

45

 - Trung bình

167

40

35

42

50

 - Yếu

61

16

17

15

13

 - Kém

3

3

 

 

 

Lịch sử

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

87

20

29

27

11

 - Khá

255

64

67

58

66

 - Trung bình

143

35

37

33

38

 - Yếu

8

3

1

3

1

 - Kém

 

 

 

 

 

Địa lí

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

82

26

31

7

18

 - Khá

216

54

67

45

50

 - Trung bình

187

40

35

64

48

 - Yếu

8

2

1

5

 

 - Kém

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

27

6

7

5

9

 - Khá

119

40

41

16

22

 - Trung bình

282

70

72

71

69

 - Yếu

61

6

10

29

16

 - Kém

4

 

4

 

 

Giáo dục công dân

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

105

17

34

19

35

 - Khá

250

56

60

77

57

 - Trung bình

132

49

35

24

24

 - Yếu

6

 

5

1

 

 - Kém

 

 

 

 

 

Công nghệ

493

122

134

121

116

Chia ra: - Giỏi

137

31

40

32

34

 - Khá

221

57

64

60

40

 - Trung bình

130

31

30

28

41

 - Yếu

5

3

 

1

1

 - Kém

 

 

 

 

 

Thể dục

493

122

134

121

116

Chia ra: - Đạt yêu cầu

493

122

134

121

116

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

Âm nhạc

377

122

134

121

 

Chia ra: - Đạt yêu cầu

377

122

134

121

 

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

Mỹ thuật

493

122

134

121

116

Chia ra: - Đạt yêu cầu

493

122

134

121

116

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

Tin học

256

122

134

 

 

Chia ra: - Giỏi

70

35

35

 

 

 - Khá

121

39

82

 

 

 - Trung bình

65

48

17

 

 

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

Chia ra: - Giỏi

 

 

 

 

 

 - Khá

 

 

 

 

 

 - Trung bình

 

 

 

 

 

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 

 

Chính Lý, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vũ Hùng Tiến

 

 

 

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 68

Tổng lượng truy cập: 283896