Bạn cần biết

Chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016

Chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016                                                                         

         1. Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban

  a) Tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%

                    Năm học 2011 – 2012:  0 hs     -  tỷ lệ 0 %

                    Năm học 2012 – 2013:  0 hs     -  tỷ lệ 0 %

                    Năm học 2013 – 2014:  0 hs     -  tỷ lệ  0 %

                    Năm học 2014 – 2015:  0 hs     -  tỷ lệ  0 %

                    Năm học 2015 – 2016:  0 hs     -  tỷ lệ  0%

            b) Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%:

                    Năm học 2011 – 2012 :  2 hs     -  tỷ lệ  0.43%

                    Năm học 2012 – 2013 :  2 hs     -  tỷ lệ 0,41 %

                    Năm học 2013 – 2014 :  3 hs     -  tỷ lệ  0.66%

                    Năm học 2014 – 2015 :  1 hs     -  tỷ lệ  0.21 %

                    Năm học 2015 – 2016 :  3 hs     -  tỷ lệ 0,63%

           2. Chất lượng giáo dục

a. Học lực:

 

Năm học

TS

HS

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

2011–2012

458

27

5.89

214

46.72

213

46.50

3

0.65

0

0

2012–2013

478

16

3.34

206

43.09

133

27.82

18

3.76

2

0.41

2013–2014

449

29

6.45

202

44.98

212

47.21

4

0.89

2

0.44

2014–2015

462

22

4.76

222

48.05

204

44.15

14

3.03

0

0

2015–2016

476

23

4.83

230

48.31

208

43.69

12

2.52

3

0.63

2016-2017(HKI)7,8,9

335

12

3.58

156

46.56

135

40.29

31

9.25

1

0.29

Năm học 2016-2017 (HKI):  Số lượng học sinh Khối 6 học theo mô hình trường học mới là: 133 hs; Đánh giá  đạt 133/133 = 100%.

 b. Hạnh kiểm.

 

Năm học

TS

HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

2011–2012

458

347

75.76

103

22.48

8

1.74

0

 

2012–2013

478

349

73.01

113

23.64

16

3.34

0

 

2013–2014

449

361

80.40

84

18.70

4

0.89

0

 

2014–2015

462

377

81.60

69

14.93

16

3.46

0

 

2015–2016

476

398

83.61

69

14.49

9

1.89

0

 

2016-2017(HKI)7,8,9

335

311

92.83

19

5.67

5

1.49

0

 

Năm học 2016-2017 (HKI):  Số lượng học sinh Khối 6 học theo mô hình trường học mới là: 133 hs; Đánh giá tốt, khá: 133/133 = 100%.

Từ năm học 2010- 2011 đến nay, nhà trường có gần 130 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi, kiểm tra chất lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong đó số học sinh đạt giải cấp tỉnh là 10 học sinh. Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 1 học sinh đạt Huy chương Đồng cấp Quốc gia trong kỳ thi Violimpic Toán  lớp 9 cấp Quôc gia.

*Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (xếp thứ trong huyện)

- Năm học 2011- 2012: Xếp thứ 17/26 trường

- Năm học 2012- 2013: Xếp thứ 14/26 trường

- Năm học 2013- 2014: Xếp thứ 10/25 trường

- Năm học 2014- 2015: Xếp thứ 11/25 trường

- Năm học 2015- 2016: Xếp thứ 10/25 trường

3. Các hoạt động giáo dục

Nhà trường thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục như: Lao động, hướng nghiệp và dạy nghề; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...

4. Nhà trường hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương và được xếp loại tốt về công tác phổ cập THCS: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 hàng năm đạt từ 95,6% đến 100%; tỷ lệ từ 15 đến 18 tuổi có bằng TNTHCS hàng năm đạt từ 98% đến 99,62%.

5. Đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, giảng dạy và học tập. Công tác công nghệ thông tin của nhà trường thực hiện có hiệu quả: Trong các năm học, nhà trường đều có học sinh dự thi Olympic Toán cấp  huyện theo quy định. Năm học 2015 – 2016 có 03 học sinh thi cấp tỉnh đạt 03 học sinh đạt giải và 01 học sinh tham dự cấp Quốc gia đạt huy chương đồng. Năm học 2016 – 2017 có 01 học sinh tham gia và đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

* Đánh giá chung: Trong 5 năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được duy trì, giữ vững. Kết quả xếp loại chung qua từng năm học trong 5 năm học nhà trường luôn được công nhận là “Tập thể lao động Tiên tiến”.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 251

Tổng lượng truy cập: 276136