Bạn cần biết

Đăng ký thi đua trường THCS Chính Lý năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG  THCS CHÍNH LÝ

TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017

1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 34 người

2. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với cá nhân

2.1. Số lượng cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 27  người.

2.2. Đăng kí các danh hiệu chiến sĩ thi đua, hình thức khen thưởng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ, môn (ghi rõ môn dạy)

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ

cấp tỉnh

Giấy khen huyện

Giấy khen

Sở GD

Bằng khen UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ GD

Bằng khen CP

Huân chương lao động

1

Vũ Hùng Tiến

21-08-1976

 

HT- DHN 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Trọng Sáu

30-10-1980

 

PHT - Toán 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Sơn

06/09/1980

 

TTCM- Toán 9,6

x

 

x

 

x

 

 

 

 

4

Nguyễn Tiến Thịnh

02-09-1980

 

TPCM- Toán 7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

Lê Thị Thiện

05-12-1982

x

GV-Văn 9,7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

6

Đỗ Đức Long

21-01-1979

 

GV- Toán 8

x

 

x

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Huy Hiệp

05-09-1979

 

GV - Văn 6

x

 

x

 

 

 

 

 

 

8

Phạm Tuấn Phong

01-04-1979

 

GV- Văn 8

x

 

x

 

 

 

 

 

 

9

Lưu Phương Linh

14-03-1985

x

GV- Văn 7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

08-07-1985

x

GV- Tin 6, MT9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Châm

19/03/1993

x

GV- Anh 8,7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

11

 

11

 

1

 

 

 

 

3. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với tập thể

TT

Tên tập thể

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

Tập thể LĐ

tiên tiến

Tập thể LĐ

xuất sắc

Cờ thi đua

Giấy khen

Huyện

Giấy khen

Sở GD

Bằng khen UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ GD

Bằng khen CP

Huân chương lao động

 

UBND tỉnh

Bộ GD&ĐT

Chính phủ

1

Trường THCS Chính Lý

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngành học giáo dục thường xuyên

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: tập thể, cá nhân đăng kí danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

 

Chính Lý,  ngày 03  tháng  10  năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

                                                Vũ Hùng Tiến

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 192

Tổng lượng truy cập: 276673