Bạn cần biết

KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT VÀO THPT NĂM HỌC 2015 - 2016
UBND HUYỆN LÝ NHÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
ÔN TẬP THI VÀO THPT NĂM HỌC 2015 - 2016
( Thời gian kiểm tra - Tháng 4)
Stt Trường Ngữ văn Toán Tiếng Anh TB thứ tự Xếp thứ Ghi chú
1 Văn Lý 11 19 2 10.7 8  
2 Hợp Lý 19 20 23 20.7 24  
3 Chính Lý 12 10 20 14.0 13  
4 Công Lý 2 6 19 9.0 7  
5 Nguyên Lý 1 1 9 3.7 2  
6 Đức Lý  17 24 10 17.0 20  
7 Đồng Lý 13 17 3 11.0 9  
8 Vĩnh Trụ 14 8 22 14.7 15  
9 Nhân Khang 4 2 1 2.3 1  
10 Nhân Chính 15 22 18 18.3 22  
11 Nhân Nghĩa 7 9 5 7.0 4  
12 Nhân Bình 21 7 11 13.0 11  
13 Xuân Khê 18 23 6 15.7 18  
14 Nhân Mỹ 16 12 17 15.0 17  
15 Tiến Thắng 24 5 14 14.3 14  
16 Nhân Hậu  22 14 8 14.7 15  
17 Nhân Hoà 20 15 16 17.0 20  
18 Phú Phúc 10 4 4 6.0 3  
19 Nhân Thịnh  6 3 15 8.0 5  
20 Nhân Hưng 5 21 24 16.7 19  
21 Nhân Đạo 3 16 7 8.7 6  
22 Đạo Lý 23 11 21 18.3 22  
23 Chân Lý 9 18 12 13.0 11  
24 Bắc Lý 8 13 12 11.0 9  
25 Nam Cao            
Lý Nhân, ngày 07  tháng 5 năm 2016
KT. TRƯỞNG PHÒNG
Người lập biểu PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Thu
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 248

Tổng lượng truy cập: 276133