Bạn cần biết

Tổng hợp Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

1.      Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 23 người

2.      Đăng ký thi đua, khen thưởng đối với cá nhân

2.1 Số lượng cán bộ, viên chức đăng ký danh hiệu " Lao động tiên tiến":  22 người

2.2 Đăng ký các danh hiệu chiến sĩ thi đua, hình thức khen thưởng:

 

TT

Họ và tên

 

 

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ, môn

(ghi rõ môn dạy)

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ

cấp tỉnh

Giấy khen huyện

Giấy khen

Sở GD

Bằng khen UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ GD

Bằng khen CP

Huân chương Lao động

1

Vũ Hùng Tiến

21/08/1976

 

Hiệu trưởng, HN 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Phạm Thị Nhanh

10/02/1980

x

PHT, Văn 7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Sơn

06/09/1980

 

TTCM, Toán 9,7

x

 

x

x

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Huy Hiệp

05/09/1979

 

TPCM, Văn 6, CD

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

Đỗ Đức Long

21/01/1979

 

Giáo viên, Toán 8,PTGDTX

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6

Lê Thị Thiện

05/12/1982

x

Giáo viên, Văn 9

 

 

x

x

 

 

 

 

 

7

Lê Thị Hiền

06/05/1979

x

Giáo viên, Văn 9

 

 

x

x

 

 

 

 

 

8

Ninh Thị Thu Phương

01/10/1987

x

Giáo viên, Địa9,Sử 8

x

 

x

 

 

 

 

 

 

9

Lương Thị Tuyết

24/03/1989

x

Giáo viên, Lý 8, Hóa 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

10

Trịnh Thị Dung

10/11/1983

x

Giáo viên, Văn 7, Nhạc 7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

7

 

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đăng ký thi đua, khen thưởng đối với tập thể

 

 

TT

 

Tên tập thể

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

 

Tập thể LĐTT

 

Tập thể LĐXS

Cờ thi đua

Giấy khen

huyện

Giấy khen Sở GD

Bằng khen

UBND tỉnh

 

Bằng khen Bộ GD

 

Bằng khen CP

 

Huân chương lao động

UBND tỉnh

Bộ GD&ĐT

Chính phủ

1

Trường THCS Chính Lý

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Ngành học GDTX

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Lý., ngày 9  tháng 10   năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng TIến

 

 

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 250

Tổng lượng truy cập: 276135