Bạn cần biết

Công khai về đội ngũ giáo viên năm 2017-2018
CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PHÒNG GD &ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS  XÃ CHÍNH LÝ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục  năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

31

29

2

 

 

26

5

 

 

 

I

Giáo viên

25

 

 

 

 

21

4

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Văn

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Sử

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Địa

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

GVGDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Anh văn

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Nhạc

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Toán

5

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

GV Lý

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Hoá

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Sinh

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

GV C.nghệ

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Thể dục

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

GV TPT Đội

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

GV PTGDTX

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

 2

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính Lý, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                      (Đã ký)

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vũ Hùng Tiến

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 7

Tổng lượng truy cập: 277115