Bạn cần biết

Công khai cơ sở vật chất trường THCS Chính Lý năm học 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu 10-TT09BGDĐT-THCS
TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ


THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THCS NĂM HỌC 2016 - 2017STT Nội dung  Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng/số lớp            13.00 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học                   13.00  
1 Phòng học kiên cố                    12.00  
2 Phòng học bán kiên cố                      1.00  
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường    
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)              6,690.00  
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)              3,000.00  
VI Tổng diện tích các phòng                 420.00  
1 Diện tích phòng học (m2) 56  
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 81  
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 23  
4 Diện tích phòng thư viện (m2) 130  
5 Diện tích nhà đa năng (m2)    
6 Diện tích phòng khác (m2) 130  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu                          8 Số bộ/lớp
1 Khối lớp 6       2  
2 Khối lớp 7       2  
3 Khối lớp 8       1.5  
4 Khối lớp 9       2  
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ)   Số HS/bộ
IX Tổng số thiết bị                          8  
1 Ti vi 1  
2 Catsset 2  
3 Đầu Video/đầu đĩa 2  
4 Máy chiếu  3  
5 Thiết bị khác…    
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh x   x   0.11
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh          
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh                                          x    
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)                                           x    
XIII Kết nối internet (ADSL)                                                           x    
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục             x    
XV Tường rào xây                                                                          x    
Chính Lý, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Phượng
Vũ Hùng Tiến
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 6

Tổng lượng truy cập: 277114