Bạn cần biết

ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG  THCS CHÍNH LÝ

     TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

                                                                                                  

1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 32 người

2. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với cá nhân

2.1. Số lượng cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu “Lao động tiên tiến”:  30 người.

2.2. Đăng kí các danh hiệu chiến sĩ thi đua, hình thức khen thưởng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ, môn (ghi rõ môn dạy)

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ

cấp tỉnh

Giấy khen huyện

Giấy khen

Sở GD

Bằng khen UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ GD

Bằng khen CP

Huân chương lao động

1

Vũ Hùng Tiến

21-08-1976

Nam

HT- DHN 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Trọng Sáu

30-10-1980

Nam

PHT - Toán 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Tiến Sơn

06-09-1980

Nam

TTCM - Toán 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

4

Lê Thị Hiền

06-05-1979

Nữ

GV - Văn 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

Lê Thị Thiện

05-12-1982

Nữ

GV-Văn 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

6

Lê Thị Hồng Hạnh

06-10-1985

Nữ

GV - Sinh 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Hồng Quân

03-06-1982

Nam

GV- Sử 8,7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Huy Hiệp

05-09-1979

Nam

GV - Văn 6

x

 

x

 

 

 

 

 

 

9

Trần Thị Hồng Nhung

07-04-1984

Nữ

GV-Hóa 9

x

 

x

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Thị Thuý Hồng

19-11-1981

Nữ

GV- Toán 6

x

 

x

 

 

 

 

 

 

11

Đinh Thị Thuý Hà

06-09-1978

Nữ

GV - Toán 7

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

11

 

11

 

 

 

 

 

 

3. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với tập thể

TT

Tên tập thể

Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

Tập thể LĐ

tiên tiến

Tập thể LĐ

xuất sắc

Cờ thi đua

Giấy khen

Huyện

Giấy khen

Sở GD

Bằng khen UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ GD

Bằng khen CP

Huân chương lao động

 

UBND tỉnh

Bộ GD&ĐT

Chính phủ

1

Trường THCS Chính Lý

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Ngành học giáo dục thường xuyên

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

.

 

Chính Lý,  ngày 05  tháng  12  năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Tiến

 

 

                                                                                                                       

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 292031