Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7

 

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 01/12/2017)

 

 

7A

7B

7C

7D

Thứ hai

1

Toán (Sơn)

Toán (Thịnh)

Toán (HàD)

Sử (Tuyền)

2

Địa (Tuyền)

Địa (Phương)

Tin (PhươngB)

Toán (Thịnh)

3

Văn (DungB)

Tin (PhươngB)

Sử (Bắc)

Anh (Độ)

4

Văn (DungB)

Tin (PhươngB)

Văn (Bắc)

CN (Đóa)

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

Văn (DungB)

Lý (HàD)

Sử (Bắc)

Địa (Phương)

2

Nhạc (Văn)

Địa (Phương)

Sinh (Hạnh)

Tin (PhươngB)

3

Lý (HàD)

Anh (Độ)

Văn (Bắc)

Tin (PhươngB)

4

Anh (Độ)

Nhạc (Văn)

Lý (HàD)

Hóa (Hạnh)

5

Sử (Tuyền)

Sinh (Hạnh)

Anh (Độ)

Lý (HàD)

Thứ tư

1

Sử (Tuyền)

Toán (Thịnh)

TD (Thành)

Sinh (Hạnh)

2

GDCD (Bắc)

TD (Dương)

Anh (Độ)

Toán (Thịnh)

3

Anh (Độ)

Hóa (Hạnh)

GDCD (Bắc)

TD (Thành)

4

TD (Dương)

Anh (Độ)

Địa (Phương)

GDCD (Bắc)

5

 

 

 

Anh (Độ)

Thứ năm

1

Tin (PhươngB)

Văn (Nhanh)

Toán (HàD)

Văn (DungB)

2

Tin (PhươngB)

GDCD (Bắc)

MT (HàD)

Toán (Thịnh)

3

Toán (Sơn)

Sử (Tuyền)

Văn (Bắc)

TD (Thành)

4

Sinh (Hạnh)

Toán (Thịnh)

Văn (Bắc)

Sử (Tuyền)

5

MT (Tuyết)

 

 

 

Thứ sáu

1

Toán (Sơn)

Anh (Độ)

Địa (Phương)

Văn (DungB)

2

TD (Dương)

CN (Đóa)

Anh (Độ)

Toán (Thịnh)

3

Hóa (Hạnh)

TD (Dương)

Toán (HàD)

Anh (Độ)

4

Anh (Độ)

Văn (Nhanh)

Hóa (Hạnh)

MT (Thịnh)

5

 

MT (Thịnh)

CN (Đóa)

 

Thứ bảy

1

Văn (DungB)

Văn (Nhanh)

Toán (HàD)

Nhạc (Văn)

2

CN (Đóa)

Văn (Nhanh)

Tin (PhươngB)

Văn (DungB)

3

Địa (Tuyền)

Toán (Thịnh)

Nhạc (Văn)

Văn (DungB)

4

Toán (Sơn)

Sử (Tuyền)

TD (Thành)

Địa (Phương)

5

SH - Tuyết

SH-Phương

SH- HàD

SH - Thịnh

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 287522