Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8

 

                                           THỜI KHÓA BIỂU

                                        (Thực hiện 23/08/2019)

 

 

8A

8B

8C

Thứ hai

1

Văn (Dung)

Văn (Phong)

Toán (Long)

2

Văn (Dung)

Văn (Phong)

Văn (Hương)

3

CN (Đóa)

Toán (Long)

Hóa (Oanh)

4

Hóa (Tuyết)

GDCD (Phong)

Tin (PhươngC)

5

 

 

 

Thứ ba

1

Toán (Hương)

Toán (Long)

Văn (Hương)

2

TD (Thành)

Hóa (Oanh)

Sinh (Hạnh)

3

Tin (PhươngB)

TD (Thành)

Toán (Long)

4

Sinh (Oanh)

Anh (Hà B)

TD (Thành)

5

Anh (Độ)

Sinh (Oanh)

Nhạc (Văn)

Thứ tư

1

Văn (Dung)

Anh (Hà B)

Anh (Độ)

2

Tin (PhươngB)

CN(Đóa)

Hóa (Oanh)

3

Sinh (Hạnh)

Sử (HươngB)

CN (Đóa)

4

Địa (TMiên)

Văn (Phong)

Sử (HươngB)

5

GDCD (Hiệp)

Địa (Miên)

Sinh (Oanh)

Thứ năm

1

Toán (Hương)

Toán (Long)

Toán (Long)

2

TD (Thành)

Sinh (Hạnh)

Lý (HàD)

3

Sử (HươngB)

Tin (PhươngB)

TD (Thành)

4

Lý (HàD)

Tin (PhươngB)

Tin (PhươngC)

5

Nhạc (Văn)

Lý (HàD)

Sử (HươngB)

Thứ sáu

1

Toán (Hương)

CN (Đóa)

Văn (Hương)

2

CN (Đóa)

TD (Thành)

Văn (Hương)

3

Hóa (Tuyết)

MT (Long)

Anh (Độ)

4

Anh (Độ)

Hóa (Oanh)

GDCD (Phong)

5

Sử (HươngB)

Anh (Hà B)

Địa (Tuyền)

Thứ bảy

1

Văn (Dung)

Văn (Hương)

Toán (Long)

2

Anh (Độ)

Sử (HươngB)

MT (Long)

3

MT (Long)

Toán (Long)

CN (Đóa)

4

Toán (Hương)

Nhạc (Văn)

Anh (Độ)

5

SH - Hương

SH - Oanh

SH - Độ

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 292031