Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

                                           THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 03/12/2018)

 

 

8A

8B

8C

8D

Thứ hai

1

Văn (HươngB)

Văn (Bắc)

Toán (Long)

Toán (Văn B)

2

Văn (HươngB)

Văn (Bắc)

Văn (Phong)

Tin (PhươngC)

3

CN (Đóa)

Toán (PhươngB)

Hóa (Oanh)

Sinh (Hạnh)

4

Hóa (Tuyết)

GDCD (Phong)

Tin (PhươngC)

Anh (Hà B)

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

Toán (Sơn)

Toán (PhươngB)

Văn (Phong)

Hóa (Oanh)

2

TD (Thành)

Hóa (Oanh)

Sinh (Hạnh)

TD (Thúy)

3

Tin (PhươngB)

TD (Thành)

Toán (Long)

CN (Đóa)

4

Sinh (Hạnh)

Anh (Hà B)

TD (Thành)

Toán (Văn B)

5

Anh (Độ)

Sinh (Hạnh)

Nhạc (Văn)

Anh (Hà B)

Thứ tư

1

Văn (HươngB)

Anh (Hà B)

Anh (Độ)

TD (Thúy)

2

Tin (PhươngB)

CN(Đóa)

Hóa (Oanh)

Địa (Tuyền)

3

Sinh (Hạnh)

Sử (HươngB)

CN (Đóa)

Văn (Phong)

4

Địa (Tuyền)

Văn (Bắc)

Sử (HươngB)

Văn (Phong)

5

GDCD (HươngB)

Địa (Tuyền)

Sinh (Hạnh)

MT (Văn B)

Thứ năm

1

Toán (Sơn)

Toán (PhươngB)

Toán (Long)

Anh (Hà B)

2

TD (Thành)

Sinh (Hạnh)

Lý (HàD)

Nhạc (Văn)

3

Sử (HươngB)

Tin (PhươngB)

TD (Thành)

Lý (HàD)

4

Lý (HàD)

Tin (PhươngB)

Tin (PhươngC)

Sử (HươngB)

5

Nhạc (Văn)

Lý (HàD)

Sử (HươngB)

Tin (PhươngC)

Thứ sáu

1

Toán (Sơn)

CN (Đóa)

Văn (Phong)

Toán (Văn B)

2

CN (Đóa)

TD (Thành)

Văn (Phong)

Sinh (Hạnh)

3

Hóa (Tuyết)

MT (Long)

Anh (Độ)

Văn (Phong)

4

Anh (Độ)

Hóa (Oanh)

GDCD (Phong)

Sử (HươngB)

5

Sử (HươngB)

Anh (Hà B)

Địa (Tuyền)

CN (Đóa)

Thứ bảy

1

Văn (HươngB)

Văn (Bắc)

Toán (Long)

GDCD (Phong)

2

Anh (Độ)

Sử (HươngB)

MT (Long)

Hóa (Oanh)

3

MT (Long)

Toán (PhươngB)

CN (Đóa)

Văn (Phong)

4

Toán (Sơn)

Nhạc (Văn)

Anh (Độ)

Toán (Văn B)

5

SH - HươngB

SH - PhươngB

SH - Phong

SH - Đóa

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 7

Tổng lượng truy cập: 287337