Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 01/12/2017)

 

 

9A

9B

9C

 

Thứ hai

1

Văn (Thiện)

Anh (Độ)

Lý (HôngB)

 

2

Toán (Sơn)

Toán (Hương)

Anh (Độ)

 

3

Lý (Thịnh)

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

 

4

Anh (Hà B)

Lý (Hương)

Văn (Hiền)

 

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

Anh (Độ)

 

2

Văn (Thiện)

CN (Hương)

Văn (Hiền)

 

3

Hóa (Tuyết)

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

 

4

Toán (Sơn)

Hóa (Tuyết)

GDCD (Bắc)

 

5

MT (Sơn)

TCT (Hương)

Hóa (Tuyết)

 

Thứ tư

1

TD (Dương)

Anh (Độ)

Sử (Hiền)

 

2

Địa (Phương)

Sử (Hiền)

Sinh (Hạnh)

 

3

Hóa (Tuyết)

TD (Dương)

Địa (Phương)

 

4

Anh (Hà B)

Hóa (Tuyết)

Văn (Hiền)

 

5

GDCD (Bắc)

Sinh (Hạnh)

Hóa (Tuyết)

 

Thứ năm

1

Toán (Sơn)

Lý (Hương)

Anh (Độ)

 

2

Sử (Hiền)

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

 

3

Sinh (Hạnh)

Văn (Thiện)

Lý (HôngB)

 

4

Văn (Thiện)

Anh (Độ)

TD (Thành)

 

5

Lý (Thịnh)

Sinh (Hạnh)

TCV (Hiền)

 

Thứ sáu

1

CN (Đóa)

TD (Dương)

Sinh (Hạnh)

 

2

TCT (Sơn)

Văn (Thiện)

Địa (Phương)

 

3

Văn (Thiện)

Toán (Hương)

TD (Thành)

 

4

TD (Dương)

Địa (Phương)

CN (Đóa)

 

5

Địa (Phương)

MT (HàD)

TCT (Hương)

 

Thứ bảy

1

Anh (Hà B)

TCV (Thiện)

Văn (Hiền)

 

2

TCV (Thiện)

GDCD (Bắc)

Văn (Hiền)

 

3

Toán (Sơn)

Địa (Phương)

Toán (Hương)

 

4

Sinh (Hạnh)

Toán (Hương)

MT (PhươngB)

 

5

SH - Sơn

SH - Hương

SH - Hiền

 

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 7

Tổng lượng truy cập: 287624