Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 04/05/2020)

 

 

7A

7B

7C

7D

Thứ hai

1

TD (Thành)

Nhạc (Tuyết)

Toán (HàD)

Địa (Nhanh)

2

Toán (Sơn)

GDCD (DungB)

MT (HàD)

Nhạc (Thịnh)

3

Văn (DungB)

CN (Lâm)

Văn (Hiệp)

Toán (Thịnh)

4

Tin (Sơn)

Toán (Thịnh)

Sử (Thiện)

Văn (DungB)

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

Sử (Phương)

MT (Lâm)

Địa (Nhanh)

Văn (DungB)

2

GDCD (DungB)

Địa (Phương)

Anh (Hằng)

Sinh (Thọ)

3

Địa (Phương)

Toán (Thịnh)

GDCD (DungB)

Anh (Hằng)

4

Sinh (Thọ)

Anh (Hằng)

TD (Thành)

Sử (Phong)

5

Anh (Hằng)

Sử (Phương)

Hóa (Thọ)

Toán (Thịnh)

Thứ tư

1

Toán (Sơn)

Hóa (Thọ)

Toán (HàD)

TD (Thành)

2

CN (Lâm)

Tin (Sơn)

Tin (PhươngB)

Anh (Hằng)

3

Anh (Hằng)

TD (Thành)

Tin (PhươngB)

Sử (Phong)

4

Nhạc (Tuyết)

Anh (Hằng)

Sử (Thiện)

Hóa (Thọ)

5

Hóa (Thọ)

Đọc sách (HôngD)

Anh (Hằng)

 

Thứ năm

1

MT (Thành)

Toán (Thịnh)

Toán (HàD)

Địa (Nhanh)

2

Văn (DungB)

TD (Thành)

Văn (Hiệp)

CN (Lâm)

3

Văn (DungB)

Văn (Nhanh)

CN (Lâm)

TD (Thành)

4

Toán (Sơn)

Văn (Nhanh)

Đọc sách (HôngD)

Toán (Thịnh)

5

 

 

Địa (Nhanh)

Đọc sách (HôngD)

Thứ sáu

1

Toán (Sơn)

Văn (Nhanh)

Văn (Hiệp)

MT (Lâm)

2

Lý (Tuyết)

Anh (Hằng)

Văn (Hiệp)

GDCD (DungB)

3

Địa (Phương)

Tin (Sơn)

Lý (Tuyết)

Anh (Hằng)

4

Đọc sách (HôngD)

Lý (Tuyết)

Anh (Hằng)

Văn (DungB)

5

Anh (Hằng)

Sử (Phương)

 

Lý (Tuyết)

Thứ bảy

1

Sử (Phương)

Văn (Nhanh)

Sinh (Thọ)

Văn (DungB)

2

Văn (DungB)

Địa (Phương)

Toán (HàD)

Toán (Thịnh)

3

TD (Thành)

Toán (Thịnh)

Nhạc (Tuyết)

Tin (PhươngB)

4

Tin (Sơn)

Sinh (Thọ)

TD (Thành)

Tin (PhươngB)

5

SH - Tuyết

SH-Phương

SH- HàD

SH - Thịnh

 

thcschinhly

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 292031