Tin tức : HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP/

Cảm tưởng học sinh được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

      Kính gửi: BCH chi đoàn:THCS Chính Lý

     BCH Đoàn cơ sở:THCS Chính Lý


    Tôi tên là:Hoàng Thị Trà My

    Sinh ngày 5  tháng 1 năm 2000

     Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.
     Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  Được vào Đoàn tôi xin hứa:
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!
3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

                                                                                                                                                                                                                     Người làm đơn

                                                                        Hoàng Thị Trà My

THCS CHÍNH LÝ

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 66

Tổng lượng truy cập: 283894