Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 23/08/2019)

 

 

7A

7B

7C

Thứ hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Anh (Hà B)

Toán (PhươngB)

Toán (HàD)

3

Địa (Tuyền)

Tin (HôngC)

MT (HàD)

4

Toán (HàD)

Văn (DungB)

Anh (Hà B)

5

Sử (Bắc)

Nhạc (DungB)

Hóa (Oanh)

Thứ ba

1

Văn (Nhanh)

TD (Thúy)

Toán (HàD)

2

Nhạc (DungB)

Toán (PhươngB)

Văn (Hiền)

3

Toán (HàD)

Địa (Tuyền)

TD (Thúy)

4

TD (Thúy)

Tin (HôngC)

Địa (Tuyền)

5

 

MT (PhươngB)

Sử (Bắc)

Thứ tư

1

Lý (Tuyết)

Toán (PhươngB)

Sinh (Oanh)

2

TD (Thúy)

Anh (Hà B)

Lý (Tuyết)

3

MT (Văn B)

TD (Thúy)

Anh (Hà B)

4

Anh (Hà B)

Lý (Tuyết)

TD (Thúy)

5

Tin (HôngC)

 

 

Thứ năm

1

Văn (Nhanh)

Văn (DungB)

Văn (Hiền)

2

Văn (Nhanh)

Văn (DungB)

Sử (Bắc)

3

Địa (Tuyền)

Anh (Hà B)

Nhạc (DungB)

4

Sử (Bắc)

Địa (Tuyền)

GDCD (Hiệp)

5

Anh (Hà B)

Sử (Bắc)

 

Thứ sáu

1

Văn (Nhanh)

GDCD (DungB)

Toán (HàD)

2

Toán (HàD)

Hóa (Oanh)

Anh (Hà B)

3

Tin (HôngC)

Anh (Hà B)

Địa (Tuyền)

4

CN (Đóa)

CN (Văn B)

Tin (PhươngC)

5

 

 

Tin (PhươngC)

Thứ bảy

1

GDCD (Hiệp)

Sinh (Oanh)

Văn (Hiền)

2

Toán (HàD)

Toán (PhươngB)

Văn (Hiền)

3

Hóa (Oanh)

Sử (Bắc)

CN (Văn B)

4

Sinh (Oanh)

Văn (DungB)

Toán (HàD)

5

SH

SH

SH

 

5pt;mso-border-bottom-alt:dotted windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.5pt'>

SH

 

 

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 03/12/2018)

 

 

7A

7B

7C

Thứ hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Anh (Hà B)

Toán (PhươngB)

Toán (HàD)

3

Địa (Tuyền)

Tin (HôngC)

MT (HàD)

4

Toán (HàD)

Văn (DungB)

Anh (Hà B)

5

Sử (Bắc)

Nhạc (DungB)

Hóa (Oanh)

Thứ ba

1

Văn (Nhanh)

TD (Thúy)

Toán (HàD)

2

Nhạc (DungB)

Toán (PhươngB)

Văn (Hiền)

3

Toán (HàD)

Địa (Tuyền)

TD (Thúy)

4

TD (Thúy)

Tin (HôngC)

Địa (Tuyền)

5

 

MT (PhươngB)

Sử (Bắc)

Thứ tư

1

Lý (Tuyết)

Toán (PhươngB)

Sinh (Oanh)

2

TD (Thúy)

Anh (Hà B)

Lý (Tuyết)

3

MT (Văn B)

TD (Thúy)

Anh (Hà B)

4

Anh (Hà B)

Lý (Tuyết)

TD (Thúy)

5

Tin (HôngC)

 

 

Thứ năm

1

Văn (Nhanh)

Văn (DungB)

Văn (Hiền)

2

Văn (Nhanh)

Văn (DungB)

Sử (Bắc)

3

Địa (Tuyền)

Anh (Hà B)

Nhạc (DungB)

4

Sử (Bắc)

Địa (Tuyền)

GDCD (Hiệp)

5

Anh (Hà B)

Sử (Bắc)

 

Thứ sáu

1

Văn (Nhanh)

GDCD (DungB)

Toán (HàD)

2

Toán (HàD)

Hóa (Oanh)

Anh (Hà B)

3

Tin (HôngC)

Anh (Hà B)

Địa (Tuyền)

4

CN (Đóa)

CN (Văn B)

Tin (PhươngC)

5

 

 

Tin (PhươngC)

Thứ bảy

1

GDCD (Hiệp)

Sinh (Oanh)

Văn (Hiền)

2

Toán (HàD)

Toán (PhươngB)

Văn (Hiền)

3

Hóa (Oanh)

Sử (Bắc)

CN (Văn B)

4

Sinh (Oanh)

Văn (DungB)

Toán (HàD)

5

SH

SH

SH

 

5pt;mso-border-bottom-alt:dotted windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.5pt'>

SH

 

 

 

 

 

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượng truy cập: 292031