Tin tức : THỜI KHÓA BIỂU/

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 01/12/2017)

 

 

8A

8B

8C

 

Thứ hai

1

Văn (Văn)

Sinh (Oanh)

Toán (PhươngB)

 

2

Văn (Văn)

Văn (Phong)

Hóa (Tuyết)

 

3

Toán (Long)

Văn (Phong)

Anh (Hà B)

 

4

Anh (Độ)

Toán (Long)

GDCD (Hiệp)

 

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

CN (Đóa)

Địa (Tuyền)

Toán (PhươngB)

 

2

Sử (Bắc)

TD (Thành)

Địa (Tuyền)

 

3

Nhạc (Văn)

CN (Đóa)

TD (Thành)

 

4

Địa (Tuyền)

Anh (Hà B)

MT (PhươngB)

 

5

TCV (Văn)

TCV (Phong)

Sử (Bắc)

 

Thứ tư

1

GDCD (Hiệp)

Văn (Phong)

Anh (Hà B)

 

2

TD (Thành)

Toán (Long)

Toán (PhươngB)

 

3

Toán (Long)

Anh (Hà B)

Văn (Phong)

 

4

Văn (Văn)

CN (Đóa)

Văn (Phong)

 

5

Sinh (Oanh)

GDCD (Hiệp)

CN (Đóa)

 

Thứ năm

1

Văn (Văn)

Sinh (Oanh)

TD (Thành)

 

2

Anh (Độ)

TD (Thành)

Sinh (Oanh)

 

3

Sinh (Oanh)

Nhạc (Văn)

Hóa (Tuyết)

 

4

TCT (Long)

Hóa (Oanh)

Toán (PhươngB)

 

5

Hóa (Oanh)

TCT (Long)

Sử (Bắc)

 

Thứ sáu

1

Toán (Long)

Văn (Phong)

Sinh (Oanh)

 

2

TD (Thành)

Sử (Phong)

Anh (Hà B)

 

3

Hóa (Oanh)

Toán (Long)

CN (Đóa)

 

4

MT (Long)

Hóa (Oanh)

Văn (Phong)

 

5

Anh (Độ)

Anh (Hà B)

TCV (Phong)

 

Thứ bảy

1

CN (Đóa)

Toán (Long)

Văn (Phong)

 

2

Toán (Long)

Sử (Phong)

Lý (HàD)

 

3

Lý (HàD)

MT (Hạnh)

TCT (PhươngB)

 

4

Sử (Bắc)

Lý (HàD)

Nhạc (Văn)

 

5

SH - Văn

SH - Phong

SH - PhươngB

 

 

thcschinhly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 284297