Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020

    PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS

Năm học 2019 – 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số GV, CBQL, NV

25

 

 

21

2

2

 

6

15

 

12

9

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

19

 

 

17

2

 

 

4

 

 

10

9

 

 

1

Toán

4

 

 

3

1

 

 

2

2

 

3

1

 

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

Hóa

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KTNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Văn

4

 

 

4

 

 

 

1

3

 

3

1

 

 

7

Sử

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

8

Địa

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

9

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

10

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Ngoại ngữ

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

13

Tin

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

14

Công tác đội

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

2

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ GD người KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên Ngoại, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Lê Hồng Tùng

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...