Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 - 2020

   PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

Năm học 2019 – 2020

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyn sinh

Đủ

Đủ

Đủ

Đủ

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

Mô hình trường học mới

III

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;

 

- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

- Thường xuyên, có hiệu quả

- Tích cực, chủ động, chăm chỉ

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

- Năng lực: Tốt: trên 65%, Đạt: trên 34%, Cần cố gắng: dưới 1%.

- Phẩm chất: Tốt: từ 90%; trở lên, còn lại là Đạt.

- Học tập: Hoàn thành tốt: trên 37%, Hoàn thành: trên 62%, có nội dung chưa hoàn thành: dưới 1%.

- Sức khỏe: 100% bình thường

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

Chuyên Ngoại, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Lê Hồng Tùng

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...