Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

   PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS CHUYÊN NGOẠI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

 

1

Tốt (tỷ lệ so với tổng số)

85,04

60,42

95,16

89,92

100

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

14,17

38,19

4,84

8,53

0

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

0,79

1,39

0

1,55

0

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

11,81

11,11

10,48

11,63

14,41

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

44,88

43,75

45,16

43,41

47,75

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

38,39

33,33

42,74

41,09

36,94

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

4,92

11,81

1,61

3,88

0,90

5

Kém (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)

98,03

95,14

98,39

99,22

100

a

Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

13,75

10,85

14,62

16,22

14,4

b

Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)

74,14

81,40

80,77

80,18

47,8

2

Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)

4,72

12,5

1,61

3,88

0

3

Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)

1,97

4,86

1,61

0,78

 

4

Chuyn trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)

0,6

 

 

 

 

5

Bị đui học (tỷ lệ so với tổng số)

0

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học - tỷ lệ so với tổng số)

0

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 

2 

3 

 4

10 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

7

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

111

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

111

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

14,4

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

47,8

3

Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

37,8

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

259/249

73/71

65/59

73/56

48/63

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên Ngoại, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Lê Hồng Tùng

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...